r. Imieniny:
A A A

Gazetka Szpitalna - Kalendarium


 


Grudzień 2005
 


Remont sali konferencyjnej/ kaplicy. Remont sali konferencyjnej/ kaplicy rozpoczął się z końcem listopada br., zakończył się w drugim tygodniu grudnia. Obecnie trwają już tylko prace pielęgnacyjne. Wszystkie prace remontowe (z wyjątkiem cyklinowania parkietu) wykonali pracownicy naszego szpitala, głównie działu technicznego, elektrycy, mechanicy i stolarze. Odnowiono powłoki malarskie, lakierowano boazerię, odnowiono parkiet, położono nowe wykładziny oraz przerobiono instalację elektryczną. Odnowiony został również ołtarz. Środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia pochodziły z funduszy szpitalnych oraz część zorganizował Ksiądz Kapelan naszego szpitala.  

    

Nowy sprzęt – Interdynamic ID-4C – Zakład Rehabilitacji. Nowy interdynamic zastępuje stary sprzęt, który przestał funkcjonować w lipcu br. Ma on zastosowanie w rehabilitacji pacjentów cierpiących na zespoły bólowe i zapalne, dzięki wprowadzeniu prądów interferencyjnych w miejsce bólu. Jest to sprzęt bardzo nowoczesny, wygodny w obsłudze i przyjazny dla pacjentów.  

    

„Trzynastka” – losowanie I i II tura.„Trzynastka” była dodatkowym wynagrodzeniem dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z decyzją sądu szpital  realizuje wypłatę pracownikom zaległej„trzynastki” (od 2000r. do 2002r. a także za rok 2003 do maja 2004 – kiedy to formalnie wypowiedziane zostały te dodatkowe wynagrodzenia).  Dyrekcja szpitala zawarła z pracownikami kolejne ugody na spłatę należności. Z 96 pielęgniarek 66 zdecydowało się na ich podpisanie. Pozostałe postanowiły wziąć udział  w losowaniu.Losowanie odbywa się dla pielęgniarek, które nie zdecydowały się na podpisanie ugody. Pierwsza tura miała miejsce w połowie września br., wylosowano wówczas 6 osób, którym wypłacono roszczenia w całości wraz z odsetkami. Druga tura losowania odbyła  się 15 grudnia, wylosowano kolejne 6 osób, którym odpowiednio zostaną wypłacone pieniądze w styczniu, lutym i marcu przyszłego roku. Następne losowanie w kolejnym kwartale. 

 

Remont w oddziale Ginekologii i Położnictwa. Trwa remont gabinetu zabiegowego w Oddziale Ginekologii. Środki finansowe na realizację tego remontu pochodzą ze stowarzyszenia AD OPERAM. 

     

Remont w Oddziale Neonatologii. Wyremontowano i przygotowano do użytku gabinet konsultacyjny dla Oddziału Neonatologii (w roku 2006 Poradni Neonatologii) oraz pokoju socjalnego wspólnego dla oddziałów neonatologicznego i ginekologiczno – położniczego. Prace remontowe wykonali pracownicy szpitala, zaś środki finansowe przekazało stowarzyszenie AD OPERAM. 

 


Listopad 2005


Nowy sprzęt – bronchofiberoskop – Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy. Nowy bronchofiberoskop firmy Olimpus trafił do oddziału dnia 17 listopada br. Część środków finansowych na zakup sprzętu przekazał szpital, a część pochodziła od sponsorów. Jest to bardzo nowoczesny sprzęt, który charakteryzuje się m.in. lepszą oglądalnością i lepszą możliwością pobierania preparatów z tkanki do badań histopatologicznych. Sprzęt już funkcjonuje w oddziale i służy naszym pacjentom. Zakup ten jest pierwszym etapem wymiany wyeksploatowanego sprzętu w Pracowni Bronchoskopii. 

 

Konkurs prac plastycznych - Szkoła Przyszpitalna. Dnia 25 listopada br. rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla uczniów szkół przyszpitalnych Województwa Pomorskiego „W świecie poezji Danuty Wawiłow". Organizatorem konkursu byli pedagodzy z Przyszpitalnego Zespołu Kształcenia Specjalnego z naszego szpitala. Konkurs zakładał zapoznanie dzieci z twórczością poetki, rozwijanie wyobraźni dzieci i wrażliwości na poezję oraz oderwanie najmłodszych pacjentów od codziennych trosk związanych z chorobą.
Danuta Wawiłow (1942 - 1999) - poetka, prozaik, tłumacz tekstów literackich, autor słuchowisk radiowych, tekstów piosenek i widowisk teatralnych dla dzieci. 

„Życie moje to ciemne, to świeci
pełne wierszy i peine dzieci"[D. Wawiłow]
  

Pierwszy rozrusznik — Oddział Kardiologii. Pod koniec listopada w naszym szpitalu lekarze z Oddziału Kardiologii dokonali operacji wszczepienia rozrusznika serca. Taki zabieg był wykonany po raz pierwszy w naszej placówce. Urząd Miasta Wejherowa przeznaczył w tym roku kwotę 20 tyś. złotych na to przedsięwzięcie, co pozwoliło na zakup siedmiu rozruszników. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze wielu pacjentów skorzysta z możliwości wykonania zabiegu wszczepienia rozrusznika. Uzyskają dzięki temu szybką, skuteczną pomoc w naszym szpitalu, unikną uciążliwych w stanie zagrożenia życia wyjazdów do placówek trójmiejskich lub Słupska. 

 


Październik 2005


Remont INK - Oddział Kardiologii. W połowie września br. rozpoczął się remont w części Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Oddziale Kardiologii. Wyremontowane zostały dwie sale chorych, centrala kardiologiczna oraz łącznik. Prace remontowe wykonali nasi pracownicy, odświeżone zostały ściany i sufity oraz położono nowe instalacje elektryczną oraz gazów medycznych. Środki finansowe przekazało stowarzyszenie Fundacja Porozumienie dla Serca. Wymieniono również okna, sponsoringiem i montażem zajęła się firma BERTRAND z Luzina. 

Oddział Okulistyki, sala dziecięca. Na początku października br. została odświeżona sala dziecięca. Prace plastyczne w zakresie malarstwa ściennego wykonali nieodpłatnie wychowankowie Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni, pod kierunkiem pedagogicznym i artystycznym Katarzyny Szczodrowskiej. Materiały do wykonania prac sponsorowały dwie wejherowskie firmy ALMARES oraz KAMA. Sala dziecięca nabrała kolorów... dzięki temu najmłodsi pacjenci oddziału będą w przytulnych warunkach mogli wracać do zdrowia. 

 


Wrzesień 2005


Festyn kardiologiczny. Dnia 2 września br. na Palcu Jakuba Wejhera miał miejsce festyn kardiologiczny. Organizatorem festynu był Ordynator Oddziału Kardiologii naszego szpitala prof. K. Konkol oraz Prezydent Miasta Wejherowa K.Hildebrandt. Najważniejszym sponsorem była firma farmaceutyczna Servier Polska, producent leków nasercowych i krążeniowych. Podczas trwania festynu można było wykonać niektóre badania oraz skorzystać z konsultacji lekarzy specjalistów z zakresu kardiologii.  

 

Uzupełnienie sprzętu na Trakt Porodowy (Ad Operam). Dzięki aktywności członków stowarzyszenia AD OPERAM za zgromadzone środki finansowe zakupiono dla oddziału nowy sprzęt medyczny i wyposażenie. Na trakt porodowy trafiło nowoczesne łóżko porodowe i dwa fotele ginekologiczne. Zakupiono również szafy medyczne, naścienne lampy zabiegowe oraz asystory (stoliki zabiegowe). Ze środków stowarzyszenia zakupiono ponadto materiały na meble do sal o podwyższonym standardzie w części położniczej oddziału, z których pracownicy szpitala wykonali m.in. dwie duże zabudowy (szafy do przechowywania sprzętu medycznego) oraz meble do gabinetu zabiegowego w ginekologicznej części oddziału. Wyremontowano również gabinet badań na ginekologii. 

 


Sierpień 2005


Ruszyły szkolenia laparoskopowe – Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.Szkolenia odbywają się na bloku operacyjnym oraz w Pokoju Pracy Twórczej zbudowanym w naszym oddziale. Pokój Pracy Twórczej posiada pełne wyposażenie do prezentacji multimedialnych oraz endotrenery do symulacji operacji laparoskopowych. Posiadamy także jedyny w Polsce i jeden z nielicznych w Europie komputer – Lap-Mentor do wirtualnej nauki laparoskopii, wartości 75 tys. Euro, zakupiony przez firmę Johnson&Johnson. Organizatorem szkoleń jest nasz oddział, który jest jednym z 17 klinik i oddziałów w Polsce, przeznaczonych do szkolenia laparoskopowego lekarzy. Szkolenia prowadzą piel. Małgorzata Konkol, dr med. Roman Budziński, dr med. Mieczysław Witzling oraz Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej naszego szpitala – dr n. med. Maciej Michalik. Uczestnikami są lekarze chirurdzy z całej Polski. Gościliśmy już chirurgów z kliniki prof. Drewsa z Poznania, z kliniki prof. Wallnera z Lublina, z klinik Łodzi, Białegostoku, Szczecina, Warszawy, Bydgoszczy, a także wielu oddziałów chirurgicznych.Szkolenia trwają trzy i pół dnia, rozpoczęły się od września 2005 roku.Wcześniej przeszkoliliśmy nieodpłatnie ok. 120 lekarzy. Obecnie lekarze-uczestnicy szkoleń płacą za udział w kursie. Przygotowując warsztaty laparoskopowe sfinansowaliśmy także remont mieszkania w bloku mieszkalnym 

obok szpitala. Zostało ono przeznaczone na mały hotelik gdzie mogą mieszkać uczestnicy szkoleń. Celem każdego szkolenia jest podnoszenie wiedzy jego uczestników. Taki jest też cel naszych warsztatów. Ale prowadząc szkolenia podnosimy także i budujemy prestiż naszego szpitala. (dr M. Michalik)

 


Lipiec 2005 

 

Remont części administracyjno - recepcyjnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Remont trwał od lipca do grudnia, objął gabinet ordynatora, sekretariat oddziału, dyżurkę lekarską, pokój pracy twórczej oraz salę konferencyjną. Uroczystość zakończenia prac remontowych miała miejsce dnia 9 grudnia br. Środki pochodziły z konta Stowarzyszenia na rzecz rozwoju oddziałów urologii i chirurgii ogólnej oraz naczyniowej. „Pieniądze te zarobiliśmy organizując międzynarodową konferencję w kwietniu 2005 w Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz prowadząc warsztaty laparoskopowe dla chirurgów z całej Polski. Znaczną część środków otrzymaliśmy od sponsorów takich jak Johnson & Johnson Poland, GlaxoSmithKline, Firma Wakoz z Luzina, Drukarnia Wejherplast, Jacek i Beata Pomieczyńscy, Miasto Rumia czy wreszcie Urząd Marszałkowski w Gdańsku, który wymieniłem na końcu, ale którego udział był znaczny. Prace remontowe wykonały różne firmy pod kierunkiem architekta. Pani Krystyny Świrkowicz, za co chcę Jej w tym miejscu gorąco podziękować” – powiedział dr M. Michalik. 

 

 

Maj 2005 

 

Modernizacja pracowni tomografii komputerowej - nowy tomograf komputerowy Nowy tomograf funkcjonuje od połowy maja, do tej pory zdiagnozował ok. 400 pacjentów. Tomograf sfinansowany został w części ze środków stanowiących zobowiązanie byłego Pogotowia Ratunkowego względem szpitala (część środków musimy wygospodarować sami). Nowy tomograf jest nowoczesny, bardziej przyjazny pacjentowi, posiada lepszą technologię badania. Poprzedni sprzęt był klasycznym aparatem warstwowym, obecny jest spiralny, charakteryzuje się krótszym czasem naświetlania pacjenta (poprzednio badanie trwało ok. 10 minut, teraz 30 - 45 sekund), wyzwala mniejszą dawkę promieniowania, przetwarza większą ilość danych w krótszym czasie. Ponadto posiada możliwość rekonstrukcji, zawiera dodatkowe programy ułatwiające badania. Nowy sprzęt wymagał przeszkolenia kadry, część pracowników kształciła się w szpitalu na gdańskiej Zaspie, zaś pozostali poznali ten sprzęt już w naszej placówce.

 

Oddział Okulistyki - zakończenie modernizacji ambulatoriumAmbulatorium na Oddziale okulistyki otrzymało nowe pomieszczenie po Szkole Przyszpitalnej. Całe ambulatorium zostało wyremontowane przez pracowników szpitala z materiałów zakupionych dzięki sponsorowi i po części ze środków własnych. Wyposażenie w nowej części skompletowano jednak z używanego sprzętu.

 

5 maja 2005 - uroczystość otwarcia Poradni Profilaktyki Chorób Piersi i Pracowni Mammograficznej oraz zakończenia modernizacji Traktu Porodowo - Operacyjnego i I etapu modernizacji Oddziału Urologii. Uroczystość przebiegała w znakomitej atmosferze. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych: Marszałek Województwa J.Kozłowski, T.Podczarski i A.Szczepańska z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektor Pomorskiego Oddziału NFZ H.Wojciechowski, M.Struk i P.Piechota, Radni Sejmiku, J.Reszke, Starosta Powiatu Wejherowskiego, K.Hildebrandt, Prezydent Miasta Wejherowa, S.Wicki, Burmistrz Miasta Redy, E.Rogala-Kończak, Burmistrz Miasta Rumi, J.Kepka, Wójt Gminy Wejherowo, J.Wejer, Wójt Gminy Luzino, B.Chmielewska, Wójt Gminy Łęczyce, Z.Engelbrecht, Wójt Gminy Szemud, S.Adamczyk, Wójt Gminy Linia, J.Michałowski, Wójt Gminy Choczewo, Z.Walczak, Wójt Gminy Gniewino oraz reprezentanci firm sponsorujących przedsięwzięcie, media i ludzie w szczególny sposób związani z naszym szpitalem. W uroczystości udział wzięło łącznie ok. 100 osób.

 

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi i Pracownia Mammograficzna. Podstawowym zadaniem Poradni jest wykonywanie badań profilaktycznych w zakresie schorzeń piersi oraz nauka tzw. samokontroli piersi przez pacjentki. W skład nowootwartego kompleksu oprócz Poradni wchodzą: Gabinet USG i Pracownia Mammograficzna oraz rejestracja, dwie poczekalnie i archiwum. Wszystkie pomieszczenia są nowoczesne oraz przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W Pracowni znajduje się nowoczesny mammograf firmy SIEMENS, posiadający przystawkę stereotaktyczną, pod jej kontrolą istnieje możliwość wykonania biopsji cienkoigłowej i pobrania materiału do badań histopatologicznych.Poradnią Profilaktyki Chorób Piersi oraz Pracownią Mammograficzną kieruje dr Elżbieta Roslan Opiekę nad pacjentami sprawuje ponadto czterech lekarzy ginekologów, onkolog, położna i rejestratorka medyczna. Zabezpieczenie kadry w Pracowni Mammograficznej: pięciu wysokowykwalifikowanych techników RTG i pięciu lekarzy radiologów wyspecjalizowanych w ocenie USG i mammografii. Sponsorami zakupu mammografu oraz adaptacji pomieszczeń Poradni był Powiat Wejherowski, Gminy: Wejherowo Luzino, Łęczyce, Szemud, Linia, Choczewo, Gniewino, Miasta: Wejherowo, Rumia, Reda oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Środki finansowe na inwestycje w Poradni przekazał nam również INC Poland, zgodnie z umową o współpracy z naszą placówką.

 

Trakt Porodowo - Operacyjny. 
Trakt Porodowy poddano radykalnej modernizacji. Powstały cztery sale porodowe (w tym sala septyczna) z własnymi węzłami sanitarnymi (z nowoczesnymi natryskami do masażu wodnego). Całkowicie wyremontowano salę operacyjną - salę cięć cesarskich z pomieszczeniami przygotowawczymi. Wszystkie szyby na salach porodowych są matowe, nie przepuszczają męczącego światła. Sale porodowe posiadają 

Kwiecień 2005 

 

Konferencja Naukowa "Zaawansowane operacje laparoskopowe". 
W dniach 7-8.04.2005 w Gdyni odbyła się Konferencja "Zaawansowane Operacje Laparoskopowe". Spotkanie było bardzo udane, wzięło w nim udział blisko 400 lekarzy z całej Polski. Zaprezentowano szereg ciekawych wykładów oraz po raz pierwszy w Polsce transmisje na żywo z zaawansowanych zabiegów laparoskopowych wykonanych w naszym szpitalu. Gośćmi specjalnymi Konferencji byli wybitni europejscy chirurdzy laparoskopowi: dr Jean-Louis Dulucq - Francja, dr Karl Miller - Austria, dr Leo Hendrickx - Belgia, prof. Edward Stanowski - Polska. Za udział w Konferencji jej uczestnicy otrzymali 18 punktów edukacyjnych. 
Źródło: www.chirurgia-wejherowo.pl 
Organizatorem konferencji był dr Maciej Michalik, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. 
Dyrekcja szpitala składa serdeczne podziękowania pracownikom medycznym za zaangażowanie w to ciekawe, promujące naszą placówkę przedsięwzięcie.

 

Konferencja naukowa - Oddział Ortopedii. W dniach 7 - 10.04.2005 w Rowach koło Ustki miała miejsce doroczna ogólnopolska konferencja naukowa Pomorska wiosna ortopedyczna, dyskutowany temat - Złamania śródstawowe kończyny dolnej. Spotkanie miało charakter warsztatowy. Referaty interaktywne podczas konferencji przedstawiało wielu wybitnych lekarzy ortopedów z czołowych klinik w naszym kraju, łącznie ok. 150 osób. Zespół lekarski Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu naszego szpitala uczestniczył w konferencji w charakterze organizatora. 
Gratulacje!

 

Międzynarodowy Dzień Służby Zdrowia. Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka w Wejherowie przygotowały dla naszych pracowników uroczystość. W sali konferencyjnej naszego szpitala przedstawiono piosenki o radosnej tematyce dziecięcej.

 

I Konferencja Położnych. Dnia 2 kwietnia w naszej placówce odbyła się I Konferencja dla Położnych z Województwa Pomorskiego. Inicjatorem i organizatorem spotkania była Maria Witczak, Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa naszego szpitala. Na konferencji podniesiono przede wszystkim tematykę karmienia naturalnego. Gościem specjalnym była Barbara Rybicka, Krajowy Konsultant ds. Karmienia Naturalnego oraz Danuta Wiśniewska-Adamczyk, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Nasze Położne przygotowały m.in. dwa odczyty: Promocja zdrowia, Emilia Szulta oraz Szkoła Rodzenia, Ewa Miszke. 
Podziękowania za wszelkie inicjatywy promujące nasz szpital.
 

Styczeń 2005 

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjął w swoje struktury karetki W. Od stycznia br. SOR odpowiada nie tylko za działalność medyczną karetki R (obsługuje Powiat Wejherowski), ale również za trzy karetki W (stacjonują: Wejherowo, Rumia i Gniewino). Za gotowość transportowo - techniczną wszystkich karetek odpowiada Dział Administracyjny szpitala. Dla zespołów karetek R i W miejsce stacjonowania zorganizowano na terenie szpitala (budynek po dawnej Bakteriologii), dyspozytornia w SOR. Natomiast dwie pozostałe karetki W stacjonują w Rumi (Plac Kaszubski 1, budynek straży Pożarnej) oraz w Gniewinie (teren NZOZ). Komunikacja z zespołami wyjazdowymi możliwa jest dzięki łączom radiowo-telefonicznym.

 

Zakończenie prac I etapu modernizacji Oddziału Urologii. Prace nad I etapem modernizacji trwały miesiąc (6.12.04 -7.01.2005r.), modernizacja objęła 2/3 części oddziału (wymiana drzwi, malowanie, wymiana podłóg w dwóch salach chorych), trzy łazienki, korytarz (wymiana podłogi, malowanie) oraz wybudowanie łazienki wspólnej dla dwóch sal chorych. Do oddziału zakupiono również ze środków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oddziałów Urologii oraz Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala w Wejherowie program informatyczny "Oddział Urologiczny". Pozwoliło to usprawnić prowadzenie bieżącej dokumentacji medycznej, ponadto oddział otrzymał w darze komputer i drukarkę.

 

Nowe szpitalne archiwum. Archiwum funkcjonuje w nowym miejscu od początku roku. Powstało w zaadaptowanych do przechowywania dokumentów pomieszczeniach po dawnej pralni szpitalnej. Wydzielono dwa pomieszczenia - do przechowywania dokumentacji bieżącej (ostatni rok) oraz do zbiorów dokumentacji medycznej, księgowej, kadrowej i pozostałej. Archiwum prowadzi jeden pracownik etatowy i jeden stażysta. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2001r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania wymogło na naszej placówce stworzenie większego archiwum, ponieważ wydłużył się czas przechowywania dokumentów medycznych do 20 lat, a w przypadku zgonów do 30 lat. Dokumentację kadrową należy przechowywać: akta osobowe -50 lat, inne dokumenty -3 lata, akta płacowe -50 lat, zaś dokumentację księgową -5 lat.© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii