r. Imieniny:
A A A
Gazetka Szpitalna - Kalendarium

Grudzień 2007

Szpital – dofinansowanie sprzętu z UM Redy i UM Rumi
Jeszcze w październiku br. Dyrekcja Szpitala zwróciła się z prośbą do władz miasta Redy i Rumi o środki finansowe na zakup sprzętu medycznego. Nowo zakupione wyposażenie podniesie jakość i bezpieczeństwo usług medycznych – w Oddziale Kardiologii (12 – kanałowy aparat EKG, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (pulsoksymetr z kapnografem i pompa dwustrzykawkowa), w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (pulsoksymetr z kapnografem i aparat ekg), w Oddziale Chorób Wewnętrznych (pompa dwustrzykawkowa), w Oddziale Położnictwa (aparat KTG). Zakupiono też wózek do transportu pacjentów. Na realizacje całego przedsięwzięcia Urząd Miasta Redy przekazał nam 20 tys. zł., zaś Urząd Miasta Rumi 48 tys. zł.
Szpital – certyfikat CMJ
Rozpoczynamy starania o certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Finalizacja – czerwiec 2008.
 
Listopad/ Grudzień 2007

Dział Dezynfekcji i Sterylizacji – finalizacja II etapu modernizacji
W listopadzie br. rozpoczął się drugi etap modernizacji Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektornii. Jest to bardzo duża inwestycja – w sumie koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 570 000 zł. Zakresem prac remontowo – budowlanych objęto remont pomieszczeń, tory wentylacyjne i system elektryczny (630 tys. zł, z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku). Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu Urzędu Miasta Wejherowa, który przyznał nam dotację w wysokości 240 tys. zł na zakup stacji uzdatniania wody i myjnię - dezynfektor. Kolejne środki finansowe (700tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego) przeznaczono na zakup dwóch sterylizatorów parowych, myjni – dezynfektora i wyposażenia strefy czystej i sterylnej. Pierwszy etap przedsięwzięcia – modernizacja strefy brudnej Działu – został zakończony w roku 2003. Nowe wyposażenie zostało w całości zainstalowane z końcem listopada br. Dostawcą sprzętu jest firma GETINGE POLAND Sp. z o.o. W zakresie merytorycznym modernizacja przebiegała wg koncepcji mgr Aliny Horbacz – Kierownika Działu Dezynfekcji i Sterylizacji naszego Szpitala.
 
Listopad 2007

Szpital – modernizacja dachów
Od września do listopada br. wymieniono pokrycia dachowe na budynkach przychodni specjalistycznej, pawilonu łóżkowego (część niska) oraz SOR. Ogólny koszt przedsięwzięcia wyniósł 315 tys. zł i sfinansowany został w całości ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Pracownia Bronchoskopowa – nowy sprzęt medyczny
Z końcem listopada Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy wzbogacił się o nowy bronchofiberoskop marki OLYMPUS. Sprzęt wraz ze specjalnym fotelem do stanowiska bronchoskopowego będzie służył głównie pacjentom Oddziału. Dodatkowo mobilny stolik do przewożenia bronchofiberoskopu umożliwi diagnozowanie pacjentów w innych oddziałach szpitala. Środki finansowe na zakup sprzętu z dodatkowym wyposażeniem – (prawie 90 tys. zł) pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – nowy aparat do znieczulania
Z końcem listopada trafił do naszego szpitala do dyspozycji anestezjologów nowoczesny aparat do znieczulania AESPIRE 7100. Urząd Marszałkowski w Gdańsku przeznaczył dla naszej placówki na ten cel 125 tys. zł – zainstalowany sprzęt będzie pracował na Bloku Operacyjnym w Sali B. Oddział sukcesywnie stara się wymieniać wysłużony od lat sprzęt na nowy – nowoczesny o znacznie lepszych możliwościach technicznych i wysokich parametrach bezpieczeństwa.

Szkoła Przyszpitalna – kolejny konkurs prac dziecięcych
Po raz trzeci Szkoła Przyszpitalna (Zespół Kształcenia Specjalnego im. J. Korczaka nr 1 w Wejherowie) zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „W nieznane z ulubionym bohaterem świata książki”, dla wychowanków Szkół Przyszpitalnych z województwa Pomorskiego. Dnia 22 listopada konkurs został rozstrzygnięty. Spośród 109 prac (kredka, farba, kolarz), z siedmiu placówek – nagrodzono 30, w trzech grupach wiekowych. Najciekawsze prace wykonali nasi najmłodsi pacjenci Sławomir Dampc (6lat), Marta Kotłowska (8 lat), Andrzej Richard (12 lat). Pani przewodnicząca jury – Bożena Czepułkowska, lekarz pediatra i Lekarz Naczelny Szpitala – przyznała 17 nagród Dyrekcji Szpitala. Pozostałe nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz Kiosk AGATKA i Gospodarstwo Rolne MIKUŁA.

Akumulatornia – modernizacja
W listopadzie br. zakończyły się prace remontowo – budowlane pomieszczenia Akumulatorni, gdzie wymienione zostały baterie akumulatorowe wraz z zasilaczem do systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zestaw zasilania awaryjnego lamp bezcieniowych na salach operacyjnych – Blok Operacyjny, Oddział Okulistyki i Oddział Otolaryngologii. Środki na realizację tego przedsięwzięcia pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku (ok. 140 tys. zł).

Zakład Patologii – modernizacja chłodni
Cztery tygodnie trwały prace remontowo – budowlane w części chłodni, w której znajdują się komory chłodnicze Obecnie Zakład Patologii posiada nowoczesny agregat chłodniczy, 16 komór do przechowywania zwłok w wersji szufladowej (14 komór w temp. +5⁰C), w tym dwie komory mrożące (-18⁰C, przeznaczone do celów specjalistycznych. Prace modernizacyjne finansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku – 130 tys. zł, zaś 8 tys. zł ze środków własnych Szpitala . Do komór zakupiono wózek hydrauliczny do załadunku ciał (ok. 7 tys. zł).

Szpital – modernizacja systemu ppoż. – I etap
Szpital otrzymał kwotę 400tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację systemu ppoż. obejmującą wykonanie dokumentacji systemu sygnalizacji pożarowej całego Szpitala, wykonanie instalacji w budynku łóżkowym oraz montaż centralki w budynku portierni. Wykonana już instalacja umożliwia samoczynne wykrywanie i przekazywanie informacji o pożarze w szpitalu do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Szpital – Przegląd Zarządzania (II)
Dnia 29 listopada br. odbył się w naszej placówce Przegląd Zarządzania, który jest elementem oceny funkcjonowania wdrożonego systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001:2000. Na spotkaniu tym m.in. podsumowano zakres i efektywność zarządzania w minionym rok oraz przedstawiono powzięte cele na rok przyszły dla każdej komórki organizacyjnej szpitala jako całości.
 

Październik 2007

Szpital – dary z Niemiec
Do kilku oddziałów szpitala trafiły łóżka dla pacjentów przekazane przez ośrodek pomocy społecznej z Essen. Łóżka są bezpieczne, estetyczne, posiadają dodatkowo zamontowane drabinki, są niższe, co szczególnie ważne jest to dla osób w podeszłym wieku. Szpital pozyskał 40 łóżek, 35 już znajduje się w oddziałach (Oddział Kardiologii – 14, Oddział Pediatrii – 3, Oddział Chorób Wewnętrznych – 10, Oddział chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – 8), pięć wymaga naprawy.

Szpital – Przyjazny szpital 2006, rozstrzygniecie plebiscytu
Po raz kolejny Szpital nasz uczestniczył w plebiscycie Szpital Przyjazny 2006, organizowanym przez POW Narodowego Funduszu Zdrowia. W konkursie uczestniczyło 20 szpitali z naszego województwa. W połowie maja br. ankieterzy – wolontariusze z II LO w Wejherowie przeprowadzili wśród pacjentów ankiety dotyczące warunków hospitalizacji w kilku oddziałach naszego szpitala. Zwycięzcą plebiscytu został Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie. Nasza placówka zajęła VI miejsce.
 

Wrzesień 2007

Oddział Chirurgii Ogólnej – prace remontowe
Prawie dwa miesiące trwały prace remontowe w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Zmodernizowano odcinek dla pacjentów w prawej części oddziału, który teraz ma wysoki standard – sale jedno – dwuosobowe, każda z osobnym węzłem sanitarnym. Wymieniono też stolarkę okienną i drzwiową. Przygotowano również nowe stanowisko dla Pielęgniarek oraz odnowiono dyżurkę nocną dla lekarzy. Koszt przedsięwzięcia – 180 tys. zł – pokryto ze środków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, natomiast 40 tys. zł przekazał Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Oddział Okulistyki – nowe wyposażenie
We wrześniu Oddział doposażony został w perymetr komputerowy – polomierz kulisty marki ZEISSCARL MEDITEC 720i. Urządzenie bardzo ułatwia diagnostykę jaskry oraz ma zastosowanie w ocenie schorzeń neurologicznych. Dodatkowo oddział wzbogacił się o nowoczesny stół operacyjny wraz z wyposażeniem. Środki finansowe na zakup i zainstalowanie sprzętu pochodziły w znacznej mierze od sponsora – firmy Jonhson&Johnson Sp. z o.o. (67 tys. zł), w części z dotacji celowej z Urzędu Miasta Redy (10 tys. zł) oraz ze środków własnych szpitala (2,3 tys. zł).

 

Lipiec 2007

SOR – nowe karetki 
lipcu br. do naszego szpitala trafiły dwie nowe karetki marki Mercedes Sprinter 315CDI. Zastąpiły one wysłużony od lat tabor z przebiegiem blisko  400  tys. km. Koszt zakupu dwóch nowych pojazdów to 500 tys. zł. Na jeden nowy ambulans środki przeznaczyły samorządy w powiecie wejherowskim. Na drugą karetkę pieniądze przekazał samorząd Województwa Pomorskiego. Obecnie szpital nasz dysponuje czterema karetkami – jedną reanimacyjną i trzema wypadkowymi.

Zakład Patologii – nowy sprzęt medyczny                                                                                     W lipcu br. Powiat wejherowski przekazał 58 tys. zł na zakup nowoczesnych urządzeń stosowanych w diagnostyce onkologicznej – na kriostat oraz cytowirówkę. Sprzęt usprawnił pracę lekarzy anatomopatologów umożliwiając dokładniejsze badania histopatologiczne, a co za tym idzie precyzyjne rozpoznanie choroby. Oba urządzenia już pracują, uroczyste przekazanie sprzętu miało miejsce 15 listopada br.

Pracownia Endoskopowa – nowy kolonoskop.                                                                         Pracownia Endoskopowa w połowie lipca otrzymała nowy videokolonoskop. Nowoczesnej generacji sprzęt do badania jelita grubego pozwala przeprowadzać badanie z dużą precyzją. Środki na zakup urządzenia przekazał Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku – kwota 100 tys. zł.

Czerwiec 2007

STRAJKI
Dnia 4 czerwca 2007 r. na terenie Szpitala odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komitet Strajkowy OZZL przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie i strajkujących lekarzy. Na spotkanie zaproszenie przyjęli: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – L.Czarnobaj, Marszałek Senatu RP  - M. Płażyński, Przewodniczący OIL w Gdański – dr K.Wójcikiewicz, Posłowie na Sejm: I. Jaruga – Nowacka, J. Budnik, K. Plotzke, R.Kaczyński, Przedstawiciel Posła Donalda Tuska – który nie mógł osobiście przybyć na spotkanie Dyrekcja Szpitala, Przedstawiciele OZZL Szpitali ościennych.
Przewodniczący Zarządu Regionu OZZL – Pan dr Sokołowski przedstawił dotychczasową sytuację strajkujących lekarzy. Spotkanie nacechowane było ogromną determinacją środowiska lekarskiego.


Oddział Kardiologii  - prace remontowe
W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie prac remontowych w Oddziale Kardiologii. Trwa szacowanie kosztów i poszukiwanie sponsora dla realizacji tego przedsięwzięcia, jak również określanie zakresu prac renowacyjnych.

 

Maj 2007

Sieć Szpitali

Krajową sieć szpitali tworzyć będą tylko publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które spełnią opracowane kryteria – w naszej placówce w dniu 31 maja br. kontrolowano poziom spełnienia szeregu kryteriów. Członkowie komisji sprawdzali dokumentację szpitalną oraz odwiedzali wybrane komórki organizacyjne m.in.: Oddziały Kardiologii, Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Analityczne, Blok Operacyjny, Szpitalny Oddział Ratunkowy i Dział Kadr. Czekamy na wyniki kontroli.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej
Dnia 25 maja br. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku Okręgowa Izba  Pielęgniarek i Położnych zorganizowała uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i dyplomy uznania za osiągnięcia w pracy zawodowej.
Natomiast dnia 1 czerwca  br. Dyrekcja naszego Szpitala wręczyła dyplomy uznaniowe dla naszych Pielęgniarek i Położnych. W uroczystości uczestniczyły pielęgniarki typowane przez bezpośrednich przełożonych: Barbara Kaczykowska (Oddział Chirurgii Dziecięcej), Małgorzata Konkol (Blok Operacyjny), Danuta Petke (Oddział Pediatrii) Irena Socha (Szpitalny Oddział Ratunkowy), Teresa Lange (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii), Iwona Galikowska (Blok Operacyjny), Grażyna Sirak (Oddział Otolaryngologii) i Beata Siniecka (Oddział Neurologii) oraz laureatki Złotego Czepka Pielęgniarskiego OIPiP – Wiktoria Ostrowska (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) i Mirosława Krampichowska (Szpitalny Oddział Ratunkowy).

Szpital przyjazny – plebiscyt
Po raz kolejny Szpital nasz przyjął zaproszenie do udziału w plebiscycie Szpital przyjazny 2007, organizowanego przez NFZ POW. W konkursie uczestniczą 23 szpitale z naszego województwa. W połowie maja br. ankieterzy – wolontariusze z II LO w Wejherowie przeprowadzili wśród pacjentów ankiety dotyczące warunków hospitalizacji w kilku oddziałach naszego szpitala. Wyniki plebiscytu jesienią.

Oddział Okulistyki – nowy sprzęt medyczny
Na początku maja do sali operacyjnej Oddziału Okulistyki trafił nowy chirurgiczny mikroskop operacyjny. Nowej generacji mikroskop niemieckiego producenta CARL ZEISS, model OPMI UISO 140 jest łatwiejszy w obsłudze oraz niezwykle precyzyjny – co pozwoli skrócić czas operacji do minimum, poprawi zarówno jakość pracy operatorów, jak i komfort operowanych pacjentów.

Oddział Położnictwa i Ginekologii - prace remontowe
Trwają prace remontowe w zakresie wymiany okien w całym Oddziale Położnictwa i Ginekologii oraz w Oddziale Neonatologii (wraz z odnowieniem powłok malarskich w pomieszczeniach). Koszt wymiany okien (40 sztuk) pokrywa w całości Stowarzyszenie AD OPERAM, które wynegocjowało bardzo wysoki rabat (20tys.zł) od dostawcy okien i drzwi. Natomiast prace wykończeniowe  wykonują nasi pracownicy. Stowarzyszenie AD OPERAM, które już wielokrotnie finansowało różne przedsięwzięcia modernizacyjne w oddziale, przeznaczyło na ten cel ok. 70tys.zł. Poza wymianą okien i drzwi, jak również pracami renowacyjnymi w części ginekologicznej oddziału – w niedalekiej przyszłości- planowany jest remont części położniczej oddziału.

Dział Dezynfekcji i Sterylizacji – modernizacja
Na początku maja br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na stację uzdatniania wody oraz myjnię dla Centralnej Sterylizatorni. Szwedzka firma GETINGE podjęła się dostawy myjni dezynfektora, montażu, instalacji oraz uruchomienia całego sprzętu w specjalnie zaadoptowanych częściach działu. Cztery tygodnie po podpisaniu umowy firma ma czas na wykonanie prac modernizacyjnych (od 25 maja br.) przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności obu części Działu: Dezynfektorni i Sterylizatorni. Koszt przedsięwzięcia – 240tys.zł – sfinansowany będzie dzięki decyzji radnych wejherowskich, którzy dostrzegli potrzebę wymiany mocno wyeksploatowanego sprzętu. Szpital pozyskał jeszcze 1 470 000 zł. (środki z Urzędu Marszałkowskiego) na realizację II etapu modernizacji Działu Dezynfekcji i Sterylizacji w tym roku oraz zakupu nowych sterylizatorów parowych (autoklawów) – realizacja w drugim półroczu 2007.

Kwiecień 2007

Dary dla Szpitala  - wyposażenie sal chorych

W połowie kwietnia br. sponsor Mariusz Brudniewicz, prywatny przedsiębiorca z Gościcina przekazał szpitalowi w darze wyposażenie medyczne:  łóżka szpitalne z materacami i dodatkowym wyposażeniem (wysięgnik, pilot), trzy balkoniki, stojak do kroplówek, wózek inwalidzki, laskę inwalidzką i trzy foteliki sanitarne na kołkach. Wartość sprzętu szacuje się na 2tys.zł. Sprzęt był wcześniej używany,  pochodzi z jednego z niemieckich szpitali, został przekazany w dobrym stanie technicznym.

Oddział Chirurgii Dziecięcej – dary WOŚP
W kwietniu do oddziału trafił zestaw stabilizatorów zewnętrznych przyznanych Oddziałowi Chirurgii Dziecięcej naszego Szpitala z Fundacji Jerzego Owsiaka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stabilizatory do kości w trzech rozmiarach warte są ok. 40tys.zł. umożliwiają zastosowanie alternatywnej metody leczenia. Wcześniej oddział nie posiadał takiego sprzętu. Fundacja przyznała oddziałowi również dermatom z siarkownią, na który wciąż czekamy. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy - finalizacja zabudowy SOR
Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęto prace modernizacyjne w części Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przetarg nieograniczony na wykonanie zamkniętego przelotowego pomieszczenia dla wjazdu karetek oraz wejścia dla pieszych do SOR rozstrzygnięto 4.12.2006r. Prace modernizacyjne ukończono 20.04.2007r. Zakresem prac modernizacyjnych objęto w I etapie: dostawę i montaż bramy wjazdowej oraz wykonanie i montaż ram nośnych dla wjazdu karetek do SOR. W drugim etapie wykonano i zamontowano witryny i drzwi przy bramach wjazdowych oraz drzwi przesuwowe i kurtynę powietrzną przy wejściu do budynku SOR, a także kładkę stalową dla pieszych. W trakcie realizacji jest ponadto wykonanie i montaż barierek oddzielających ulicę od chodnika. Całość inwestycji sfinansowana została (140tys. zł.) ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Zakład Rehabilitacji – sprzęt medyczny z cegiełek NFOZ
W drugiej połowie kwietnia Zakład Rehabilitacji otrzymał wirówkę rehabilitacyjną do masażu rehabilitacyjnego kończyn dolnych w pozycji siedzącej. Wirówka sfinansowana została dzięki sprzedaży cegiełek wartościowych NFOZ. Zlikwidowano dwa cegiełkowe konta (Okulistyki i Kardiologii, gdzie od dłuższego już czasu nie było wpłat) oraz wykorzystano środki dotychczas zgromadzone na koncie Zakładu Rehabilitacji. Na kontach zgromadzono łącznie ok. 4tys.zł. Wirówkę zakupił dla nas NFOZ dokładając kolejne 4tys.zł. Nowy sprzęt podniesie jakość świadczonych usług z zakresu rehabilitacji.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – konferencja naukowa 
„Miejsce laparoskopii w leczeniu chorób nowotworowych i chorób naczyń” – był to temat trzeciej naukowej konferencji chirurgicznej, organizowanej m.in. przez Macieja Michalika Ordynatora Oddziału Chirurgii naszego Szpitala. Zjazd specjalistów z naszego kraju oraz z Niemiec i z Francji miał miejsce w dniach 19,20 kwietnia br. w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Podczas spotkania transmitowano sześć operacji laparoskopowych (po raz pierwszy wykonywane w Polsce) w tym cztery z naszych sal operacyjnych i dwie ze szpitala w Berlinie. W konferencji uczestniczyło ok. 250 osób.

Oddział Ortopedii i TNR – Pomorska wiosna ortopedyczna
W dniach 12-15.04.2007 w Rowach odbyła się VII Pomorska wiosna ortopedyczna – konferencja naukowa dla lekarzy ortopedów i instrumentariuszek. Organizatorem spotkania „Endoprotezoplastyki innowacyjne stawu biodrowego” był Marek Lewandowski Ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii narządu Ruchu naszego Szpitala, przy współpracy Jarosława Wittmanna, reprezentującego Szpital Specjalistyczny w Słupsku. W tym roku w warsztatach udział wzięło 213 lekarzy, a wśród nich specjaliści w zakresie alloplastyki z renomowanych ośrodków w kraju i z zagranicy oraz 60 instrumentariuszek ortopedycznych.

Marzec 2007

Oddział Otolaryngologii  -  adaptacja pomieszczeń po kuchence oddziałowej 

W połowie marca br. rozpoczęły się prace modernizacyjne dwóch pomieszczeń po kuchence oddziałowej przy Oddziale Otolaryngologii z przeznaczeniem na Poradnię audiologiczną . Modernizacja polegała na adaptacji pomieszczeń na gabinet zabiegowy oraz wydzieleniu osobnego pomieszczenia z przystosowaniem go na komorę ciszy do audiodiagnostyki. Zakres prac remontowych obejmował: wyrównanie ścian płytą regipsową, odnowienie powłok malarskich, wymianę instalacji hydraulicznej i elektrycznej. Sponsor wstawił cztery pary drzwi do pomieszczeń nowego gabinetu i wykonał część prac remontowych. Instalacje hydrauliczną i elektryczną oraz część prac remontowych wykonali pracownicy naszego szpitala. Większość środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia własnymi siłami zdobyło kierownictwo Oddziału Otolaryngologii. DZIĘKUJEMY.

Szkoła Przyszpitalna – Dzień Służby Zdrowia
W tym roku nieco wcześniej niż w kalendarzu (12 kwietnia) – uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Wejherowie zorganizowali dla naszych pracowników występy z okazji Dnia Służby Zdrowia.

Wspaniałe pokazy taneczne z piosenkami dziecięcymi sprawiły wiele radości pracownikom szpitala na co dzień związanych z opieką nad najmłodszymi pacjentami.

Luty 2007

Jubileusz 25 lat Szpitala/Wręczenie certyfikatu ISO 9001:2000

Dnia 28 lutego br. odbyła się w naszym szpitalu uroczystość obchodów 25-lecia Szpitala. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znakomitych Gości: emerytowani pracownicy, przedstawiciele samorządów, Narodowego Funduszu Zdrowia, kontrahenci i sponsorzy, a także  Biskup T. Gocłowski. Podczas uroczystości na ręce Dyrekcji Szpitala wręczono Certyfikat Jakości ISO 9001:2000, na który wszyscy pracowaliśmy przez cały ubiegły rok.
Natomiast tydzień później, 7 marca 2007, odbyła się uroczystość dla pracowników – stażem pracy równolatków naszego Szpitala. 

Pielęgniarka Naczelna
Dnia 23 lutego br. rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej Szpitala. Funkcję tę objęła mgr Beata Wieczorek-Wójcik z dziesięcioletnim stażem pracy w naszej placówce. Wcześniej pracowała na stanowisku Pielęgniarki Epidemiologicznej. Życzymy satysfakcji z wykonywania nowych obowiązków! 

Styczeń 2007

Akredytacyja - Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie

Z początkiem roku rozpoczęliśmy prace zmierzające do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowie w Krakowie. W marcu br. powstał  Zespół ds. Jakości (28.03.2007r.), We wrześniu br. planowane jest szkolenie przedakredytacyjne prowadzone przez pracowników CMJ. Ważnym elementem jest opracowywanie przez komórki organizacyjne Szpitala standardów i procedur koniecznych w realizacji świadczeń zdrowotnych.


www.ceynowahosp.internetdsl.pl – nowa strona internetowa Szpitala

Od długiego czasu trwały prace nad tworzeniem nowej strony internetowej Szpitala. Nareszcie jest. W przyjaznej szacie graficznej. Dostępna. Naszą e-sronę pilotuje mgr inż. Jacek Żurek, Informatyk naszego Szpitala. Składamy Panu Jackowi serdeczne podziękowania za wkład pracy poświęcony temu przedsięwzięciu. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do Anny Walewskiej- Szafran, która zainicjowała prace graficzne
© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii