r. Imieniny:
A A A
Gazetka Szpitalna - Kalendarium


Styczeń 2008
Oddział Otolaryngologii – jaki sprzęt od Orkiestry WOŚP?
XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 13 stycznia 2008 r. i poświęcony był dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi. Blisko 120 tysięcy wolontariuszy zebrało kwotę 13 883 627,13 USD. Mamy nadzieję, że część środków w postaci sprzętu medycznego trafi do naszego szpitala. W Oddziale Otolaryngologii bardzo przydałby się nowy audiometr, aktualnie pracuje wysłużony sprzęt  dla ok. 700 dzieci rocznie. Bardzo zależy nam na sprzęcie, który podniesie jakość diagnostyki zaburzeń narządu słuchu, ale też i komfort badań dzieci – mówi dr A. Betlejewski, Ordynator Oddziału. Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego zwróciła się do fundacji WOŚP z prośbą o przekazanie w roku 2008 naszej placówce audiometru, a także tympanometru.

Styczeń/ Luty 2008

Oddział Kardiologii – remont
Dwa miesiące trwały prace remontowe w Oddziale Kardiologii, podczas których prawie cały oddział został poddany renowacji. Zmodernizowano intensywny nadzór kardiologiczny, w całym oddziale wymieniano podłogi, drzwi, wykonano kompleksowe  remonty sal chorych i toalet. Finalizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki inicjatywie oraz wsparciu wejherowskich przedsiębiorców – właścicieli dziewięciu firm: Almares, Armet Bis, Balex Metal, Kaszuby Invest, Nixpol, Orlex, Porta, Rotor, Textel, Prezydentowi Wejherowa i bardzo operatywnemu Ordynatorowi Oddziału Kardiologii. Przedsiębiorcy sfinansowali remont oddziału (prawie 400 tys. zł), natomiast z budżetu miasta przekazano środki na zakup łóżek. Obecnie Oddział Kardiologii jest naprawdę komfortowy.
 
Kwiecień 2008

Zakład Patologii - procesor tkankowy
W pierwszej połowie kwietnia trafił do Zakładu Patologii nowy procesor tkankowy. Na prośbę Dyrekcji Szpitala władze naszego Powiatu po raz kolejny zareagowały na potrzeby szpitala i przekazały 50 tys. zł. dla Zakładu Patologii na zakup procesora tkankowego służącego do wytwarzania preparatów z wycinków tkankowych. Doposażenie Zakładu Patologii było konieczne, niezbędne do świadczenia pełnych usług z zakresu badań histopatologicznych.
 
Marzec 2008

Zespół Marfana – konferencja
Zespół Marfana to choroba genetyczna tkanki łącznej, o której wciąż wiemy niewiele, choć z roku na rok na Pomorzu wzrasta ilość zachorowań. Zmiany narządowe w przebiegu zespołu Marfana dotyczą narządu wzroku, układu kostnego, serca i naczyń krwionośnych. Częstość zespołu szacowana jest na 2–3:10 000. Dnia 19 marca br. w naszym Szpitalu zorganizowano konferencję, która służyć miała osobom pośrednio lub bezpośrednio dotkniętych chorobą oraz pedagogom, służbom medycznym i porządkowym. Konferencja miała na celu nakreślić problem społeczny jakim jest zespół Marfana i podać wskazówki postępowania profilaktycznego. Organizator konferencji – Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana prowadzi też działalność na rzecz osób powiązanych z chorobą.

 Oddział Neurologii – kontrolne badania neurologiczne
W drugiej dekadzie marca br. Rada Powiatu Wejherowskiego przyznała Szpitalowi 4 tys. zł na badania profilaktyczne mieszkańców powiatu wejherowskiego w zakresie kontrolnych badań neurologicznych chorych po udarze mózgu, po zakończonej hospitalizacji. Z inicjatywy lekarzy Oddziału Neurologii naszego Szpitala szczególną uwagę poświęca się pacjentom po udarze, w ramach profilaktyki (od wrześniu 2006r. w pomorskim rejestrze udarów mózgu). Realizacja takiej kontroli poszpitalnej (ok. 10 dni po wypisie) jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu procesu leczenia, ponieważ dzięki temu chorzy leczeni w szpitalu będą mogli być dalej prowadzeni przez specjalistów, którzy doskonale znają swych pacjentów. Przyjmujemy ok. 30 pacjentów miesięczne – mówi lek. Agnieszka Nuszel, młodszy asystent Oddziału Neurologii – osób, które bardzo potrzebują kontroli poszpitalnej, mobilizacji do przyjmowania leków, rehabilitacji i zachęt do przestrzegania zaleceń lekarskich po hospitalizacji.

 Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej – sprzęt medyczny
W marcu do Pracowni Gruźlicy ZDM zakupiono oczekiwany od kilku miesięcy nowy sprzęt diagnostyczny – wirówkę z funkcją chłodzenia, która pozwala na prowadzenie nowoczesnej metody opracowywania wyników  i podnosi jakość  naszych usług medycznych w zakresie diagnostyki gruźlicy.

 Kwiecień 2008

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – konferencja naukowa „Zaawansowane operacje laparoskopowe”
Operacje N.O.T.E.S. przez naturalne otwory ciała oraz chirurgia z użyciem robotów operacyjnych systemu da Vinci
 – były to tematy czwartej naukowej konferencji chirurgicznej, organizowanej m.in. przez Macieja Michalika Ordynatora Oddziału Chirurgii naszego Szpitala i Prof. Grzegorza Wallnera z II Kliniki Chirurgii Ogólnej AM w Lublinie. Zjazd specjalistów z naszego kraju oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn. i Francji miał miejsce w dniach 10, 11 kwietnia 2008 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Podczas spotkania transmitowano sześć operacji laparoskopowych (N.O.T.E.S. po raz pierwszy wykonywanych w Polsce) z naszych sal operacyjnych. Dyskutowano także o możliwościach laparoskopii w leczeniu schorzeń jelita grubego oraz odbytnicy i follow-up w laparoskopowym leczeniu otyłości. W konferencji uczestniczyło 420 osób.
 
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – konferencja naukowa „Powikłania w endoprotezoplastykach i sposoby ich leczenia”.  
W dniach 9-13 kwietnia 2008r. w Rowach odbyła się VIII Pomorska wiosna ortopedyczna – konferencja naukowa dla lekarzy ortopedów i instrumentariuszek zrzeszonych w Stowarzyszeniu Instrumentariuszek Ortopedycznych. Organizatorem spotkania był Marek Lewandowski Ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu naszego Szpitala, przy współpracy dr Jarosława Wittmanna, reprezentującego Szpital Specjalistyczny w Słupsku. Patronat Honorowy objęli Prof. dr hab. med. Wojciech Marczyński  oraz Prof. dr hab. med. Stanisław Mazurkiewicz. Wiodącym tematem spotkania były „Powikłania w endoprotezoplastykach i sposoby ich leczenia”. Celem tegorocznego spotkania było omówienie wszelkich możliwych powikłań oraz przedstawienie konkretnych przypadków, w których wdrożone postępowanie lecznicze zakończyło się sukcesem. W tym roku w warsztatach udział wzięło 200 lekarzy z kraju, jak i z renomowanych ośrodków z zagranicy, a także 73 instrumentariuszki ortopedyczne. Podczas konferencji zaprezentowały się także liczne firmy zaopatrujące pion ortopedyczny w niezbędny sprzęt i leki.
 
Oddział Położnictwa i Ginekologii – wsparcie od AD OPERAM
AD OPERAM to najprężniej działające stowarzyszenie na terenie naszego Szpitala. Jako organizacja pożytku publicznego od kilku lat wspiera Oddział Położnictwa i Ginekologii w ramach 1% z podatku. I tak np. ostatni gruntowny remont sal – to koszt rzędu 200 tys. zł. – takiej kwoty nie znaleziono w szpitalnym budżecie. Krok po kroku, a nawet dużymi krokami stwarzane są lepsze warunki dla pacjentek. Znamiennym wsparciem jest Stowarzyszenie AD OPERAM, którego założycielem jest dr n. med. Krzysztof Maciejewski, Ordynator Oddziału Położnictwa i Ginekologii naszego Szpitala. W tym roku ze środków Stowarzyszenia zostanie sfinansowana instalacja klimatyzacji na Trakcie Porodowo – Operacyjnym.
W tym roku zostanie też sfinalizowany montaż grzejników w Oddziale Neonatologii, również finansowany z AD OPERAM.
 
Maj 2008

Przyszpitalna poradnia – Poradnia Chirurgii Dziecięcej
Od początku maja br. na terenie naszego szpitala funkcjonuje przyszpitalna Poradnia Chirurgii Dziecięcej,  która powstała głównie z myślą o podopiecznych Oddziału Chirurgii Dziecięcej. W ramach kontraktu z  NFZ przyjmowane są również inne dzieci.  Opiekę nad pacjentami cztery razy w tygodniu sprawuje trzech lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii dziecięcej – dr n. med. Marcin Ulasiński, Wiesław Szczygieł oraz Marek Fornal, który kieruje pracą poradni.  W zakresie usług medycznych (pełen zakres z chirurgii dziecięcej, urologii dziecięcej i urazów dziecięcych) prowadzone są przede wszystkim konsultacje specjalistyczne i ewentualne kwalifikowanie do zabiegów oraz kontrole pooperacyjne. Do połowy lipca poradnia przyjęła prawie 800 pacjentów.
 
Nowa poradnia specjalistyczna NZOZ PRO FEMINA
Od 14 maja br. na terenie naszego Szpitala funkcjonuje nowa Poradnia K. Poradnię ginekologiczną PRO FEMINA prowadzi lekarz Inga Kowalik. Pięciu lekarzy specjalistów oraz sześć położnych – to kadra, która sprawuje w ramach NFZ opiekę nad pacjentkami w zakresie: precyzyjnych badań ginekologicznych, diagnostyki prenatalnej (USG, USG dopochwowe, KTG, kolposkopia), krioterapii (wymrażanie nadżerek, poza NFZ), antykoncepcji oraz nowoczesnej metody badań cytologicznych (szczegółowa interpretacja wyników co do stanu zapalnego oraz komórek nowotworowych). Poradnia konsultuje także pacjentki nieubezpieczone – odpłatnie. Warto zaznaczyć, że opieka prenatalna prowadzona jest bezpłatnie (w chwili obecnej lekarze PRO FEMINY prowadzą ok. 80 ciąż). Poradnia przyjmuje ok. 15 pacjentek dziennie, które dzięki  stosownym umowom PRO FEMINY z podmiotami diagnostyki medycznej, mają bardziej komfortowy proces leczenia. PRO FEMINA przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktycznego NFZ „Profilaktyka raka szyjki macicy” – zaznacza Krystyna Kukielska, Położna – zapraszamy wszystkie panie z rocznika 1949r.  na bezpłatne badanie cytologiczne. Do tej pory wykonaliśmy 47 badań u pacjentek, z których 8,5% skierowano do dalszego leczenia przeciwzapalnego.

Poradnia Okulistyczna 
Przyszpitalna poradnia okulistyczna funkcjonuje od początku maja br., powstała przede wszystkim z myślą o pacjentach hospitalizowanych w Oddziale Okulistyki naszego Szpitala, jednak przyjmowani są również inni pacjenci w ramach ubezpieczenia.  Pracą poradni kieruje Bożena Małek, specjalista chorób oczu. Pacjenci przyjmowani są cztery razy w tygodniu przez pięciu lekarzy specjalistów. W zakresie usług medycznych pacjenci mają dostęp do badań specjalistycznych z zakresu okulistyki – mogą mieć przeprowadzone pełne badanie okulistyczne, pomiar pola widzenia, kontrolę pooperacyjną, zdjęcie szwów, usunięcie ropnia, ciała obcego czy konsultacje ze skierowaniem do dalszej diagnostyki. Zapotrzebowanie na usługi poradni jest bardzo duże. Do połowy lipca przyjęto blisko 750 pacjentów.
 

Czerwiec 2008

Poradnia Hematologiczna
W połowie czerwca powstała na terenie naszej placówki Poradnia Internistyczna i Hematologii (NZOZ),  którą prowadzi Pani Irena Wyszecka – Polk, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii. W poradni przyjmowani  są pacjenci z całego województwa pomorskiego w ramach NFZ, średnio ok. 10 pacjentów dziennie.

 Zespoły wyjazdowe SOR – Inwestycja do karetki W stacjonującej w Rumi
W kwietniu br. Gmina Rumia zobowiązała się do jednorazowego przekazania dotacji – 48 tys. zł. na zakup nowej generacji sprzętu medycznego – m.in. defibrylatora do karetki wypadkowej W (stacjonującej w Rumi).
W czerwcu sprzęt trafił do ambulansu, do tego dokupiono ssak elektryczny oraz czujnik pomiaru CO w Hb oraz kołnierze unieruchamiające regulowane (dla dorosłych i dla dzieci). W bliskiej przyszłości ma być zakupiony również respirator. Zależy nam na bardzo dobrym wyposażeniu karetek, ponieważ przedkłada się to bezpośrednio na możliwości ratowania życia osobom poszkodowanym, którym taka pomoc jest niezbędna.

 Sprawdzian jakości – wizyta akredytacyjna CMJ w Ochronie Zdrowia w Krakowie
W dniach 25-27 czerwca podaliśmy się kolejnemu sprawdzianowi jakościowemu jakim jest Akredytacja Szpitala przez Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Jest to druga ocena akredytacyjna, której  poddał się Szpital (pierwsza w 1997, certyfikat akredytacyjny na lata 1997-2000). W tym roku zespół czterech wizytatorów sprawdzał ponad 50% miejsc pobytu pacjenta. Wizytacja odbywała się zarówno w oddziałach szpitalnych jak i innych miejscach związanych ze świadczeniem usług medycznych pacjentom takich jak: Apteka, Centralna Sterylizatornia, punkt pralniczy, Archiwum, Zakłady diagnostyki i in. Sprawdzono też zabezpieczenie Szpitala w gazy medyczne, energię i wodę. W trakcie wizytacji przeprowadzane zostały wywiady z Dyrekcją Szpitala, przedstawicielem Rady Społecznej,  personelem, pacjentami oraz dokonany został przegląd dokumentacji szpitala i dokumentacji medycznej.  Obecnie znamy już wynik wizyty – uzyskaliśmy certyfikat akredytacyjny na trzy lata.

 Nowy skład Rady Społecznej Szpitala
Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w nowym składzie odbyło się w dniu 18 czerwca 2008r. Przewodniczącą Rady jest Teresa Kamińska (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna).

Lipiec 2008

Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej
Prawie trzy miesiące zajęły prace modernizacyjne i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w naszym Szpitalu. W drugim etapie tego przedsięwzięcia w okresie od maja do lipca trwały prace w części niskiej i wysokiej pawilonu łóżkowego.     


Remont dachu
W okresie od maja do lipca br. wykonano wymianę pokrycia dachowego w części wysokiej pawilonu łóżkowego,  nad zakładem Rehabilitacji, nad Archiwum Zakładowym. Obecnie prowadzone są prace nad Wentylatorownią oraz nad Oddziałem Pediatrii i Dziennym Oddziałem Dermatologii. 


Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy – I etap prac modernizacyjnych
Na początku lipca br. rozpoczęto prace modernizacyjne na poziomie parteru w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy. W zakresie prac remontowych odnowione zostaną wszystkie pokoje chorych, zmodernizowane pomieszczenia i węzły sanitarne, a ponadto  wyremontowany gabinet bronchoskopowy, dyżurka pielęgniarska, magazynu podręcznego. Finał w drugiej połowie sierpnia.

Oddział Chorób Wewnętrznych – I etap prac modernizacyjnych
Kolejne prace modernizacyjne prowadzone są na Oddziale Chorób Wewnętrznych. W pierwszej połowie  lipca br. rozpoczęto remont w salach chorych – odświeżenie ścian, modernizacje węzłów sanitarnych). Ponadto wymieniane są tez drzwi  oraz pokrycie posadzki korytarza. W zakresie prac remontowych są również prace modernizacyjne gabinetu zabiegowego, gabinetu lekarskiego, dyżurki pielęgniarskiej, magazynu podręcznego oraz toalety z natryskiem.  Finał na przełomie sierpnia i września.

Sierpień 2008

Najbliższe plany remontowo – modernizacyjne  
Aktualnie prowadzone prace modernizacyjne łazienki oraz korytarza wewnętrznego Oddziału Okulistyki. W trzecim kwartale br. szpital planuje przeprowadzenie postępowań przetargowych na kolejne etapy prac modernizacyjnych – w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Jesienią tego roku powinien też ruszyć remont Oddziału Chirurgii Dziecięcej, na który szpital otrzymał już w kwietniu 30 tys. zł od władz Powiatu Wejherowskiego. Oddział wymaga od dawna renowacji w dość szerokim zakresie, dlatego Kierownictwo Oddziału wciąż zabiega o pozyskanie kolejnych funduszy, które pozwoliłyby w ciągu krótkiego czasu stworzyć odpowiednie warunki dla swoich pacjentów. Zakresem prac renowacyjnych objęte powinny zostać podłogi oraz odświeżenie wszystkich sal chorych wraz ze stolarką okienną i drzwiową. W zależności od pozyskanych środków chcielibyśmy też zaadaptować gabinet opatrunkowy na salę zabiegową – mówi Ewelina Krause, Pielęgniarka Oddziałowa – bardzo zależy nam aby ukończyć prace remontowe jeszcze w tym roku. Rocznie hospitalizujemy ok. 1500 dzieci, bardzo zależy nam na podnoszeniu jakości naszych usług, stale doskonalimy jakość naszych procedur i podnosimy kwalifikacje personelu. Oddział jednak od kilku lat wymaga remontu, aby spełniał standardy jakościowe i bezpieczeństwa dla naszych podopiecznych.

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii