r. Imieniny:
A A A

Gazetka Szpitalna - Kalendarium


 

 


Sierpień/Wrzesień/Październik 2010

26 sierpnia b.r. na terenie szpitala rozpoczął swoją działalność Oddział Kardiologii Inwazyjnej wraz z pracownią hemodynamiczną, których zadaniem jest diagnostyka inwazyjna i leczenie pacjentów z chorobą wieńcową oraz ostrym zawałem serca.  Odziałem kieruje dr n. med. Radosław Targoński - Spółka Pomorskie Centra Kardiologiczne SA, dokonała adaptacji i wyposażenia pomieszczeń szpitalnych. W dniu 1 października uruchomiono 24 godzinny dyżur hemodynamiczny dla pacjentów z ostrym zawałem serca. Do tej pory wymagali oni transportu do podobnych ośrodków w Gdyni i Gdańsku. Oddział dysponuje wysokiej klasy angiografem, umożliwiającym obrazowanie tętnic wieńcowych, a także 8 łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz nowoczesnym sprzętem medycznym. Na oddziale pracuje 19 pielęgniarek oraz kadra lekarska wywodząca się z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uroczystego otwarcia dokonano dnia  29 września br. z udziałem władz województwa: wicemarszałka województwa pomorskiego Wiesława Byczkowskiego, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Macieja Łukowicza, władz NFZ, dyrektorów sąsiednich szpitali, prezydentów  i burmistrzów miast powiatu wejherowskiego. Oddział poświęcił ks. abp. Tadeusz Gocłowski. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy działalności na oddział przyjęto 115 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.Sierpień 2010

Zakończył się projekt partnerski „Zakup sprzętu medycznego oraz działania profilaktyczno-szkoleniowe w celu prewencji i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego w trzech szpitalach województwa pomorskiego Gdyni, Wejherowie Kościerzynie”. Dzięki projektowi Oddział Kardiologii wzbogacił się o nowoczesny sprzęt medyczny (patrz -strona nr19)Wrzesień 2010

W dniu 9.09 br. odbyła się w Gdańsku Konferencja „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce-wsparcie kształcenia podyplomowego”. Przygotowana została przez CKPPiP przy współudziale OIPiP w Gdańsku i cieszyła się ogromną popularnością, wręcz brakiem wolnych miejsc już kilka dni przed rozpoczęciem spotkania. Najważniejszym przesłaniem tegoż spotkania było zachęcenie oraz pomoc w uzyskiwaniu odpowiednich kwalifikacji osób, które w systemie ratownictwa zajmują szczególne miejsce. W konferencji uczestniczyło 9 pielęgniarek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym czynnie dwie pielęgniarki Barbara Bielecka i Małgorzata Dorawa. Prezentacja przygotowana przez nasze koleżanki została dobrze przyjęta i uwydatniła szczególną rolę i zadania Pielęgniarki Koordynującej Oddziału SOR, która w naszym szpitalu w porównaniu do innych instytucji funkcjonuje dobrze i profesjonalnie.Wrzesień 2010

Rozpoczął się remont i rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii.Nowy Oddział powstaje na parterze budynku łóżkowego w miejscu byłego Zakładu Opieki Leczniczej. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej będzie nowoczesnym oddziałem 12 łóżkowym zajmującym powierzchnię około 700m2. W planach jest 6 sal dla pacjentów intensywnego nadzoru w tym: cztery sale dwuosobowe, jedna sala trzyosobowa i jedna izolatka. Planowana jest także sala zabiegowa dla małych zabiegów medycznych. Dużym udogodnieniem dla pracowników będą wbudowane szafy magazynowe na długości całego korytarza oddziału umożliwiające wygodne uzupełnianie sprzętu i środków medycznych przy każdym wejściu na nadzorowane sale. Godna podkreślenia jest także łazienka specjalnie przystosowana na potrzeby ciężko chorych pacjentów, w której możliwe będzie wykąpanie chorego bez konieczności odłączanie aparatury podtrzymującej czynności życiowe. Oddział zostanie podzielony na 3 części z osobnymi punktami pielęgniarskimi umożliwiającymi prowadzenie intensywnego nadzoru nad pacjentami. Prace remontowe są przeprowadzone dzięki wsparciu Marszałka województwa pomorskiego i lokalnych władz powiatów wejherowskiego i puckiego. Zakończenie prac planowane jest na koniec roku 2010.Wrzesień 2010

Zakończył się zakres prac remontowych w Oddziale Neurologii  z Oddziałem Udarowym trwający w okresie od marca do końca czerwca br.. Remont odbył się dzięki środkom finansowym podarowanym przez sponsorów. Zakres wykonanych prac to:

1. Wymiana podłóg na całym oddziale (kafle);

2. Wymiana drzwi, futryn, zabudowanie szachtów na oddziale;

3. Modernizacja 2 indywidualnych sal chorych (2 sale 2 osobowe z łazienkami);

4. Modernizacja 2 łazienek oddziałowych dla pacjentów;

5. Remont brudownika;

6. Remont magazynku oddziałowego;

7. Remont i modernizacja punktu pielęgniarskiego;

8. Stworzenie pomieszczenia socjalnego dla pielęgniarek;

9. Wymiana okien w 10 salach;

10. Wymiana grzejników w 10 salach;

11. Stworzenia pokoju do badań pacjentów i rozmowy z rodzinami;

12. Stworzenie gabinetu do potrzeb terapii logopedycznej;

13. Zainstalowanie poręczy na salach chorych i korytarzu oddziału;

14. Remont i modernizacja dyżurki nocnej lekarskiej;

15. Wymiana oświetlenia w remontowanych punktach;

16. Wymiana sufitu i oświetlenia na korytarzu oddziału.Wrzesień 2010

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym rozpoczęła się realizacja projektu „Przebudowa i remont wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie”. Dzięki projektowi Oddział SOR wzbogacił się o nowy sprzęt medyczny. (patrz -strona nr19)Wrzesień 2010

28 września w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie reaktywowano koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Gośćmi honorowymi zebrania były mgr Elżbieta Skórnicka Przewodnicząca PTP w Gdańsku oraz członkowie wspierający mgr Hanna Nowakowska i mgr Katarzyna Kresowicz. Odbyły się wybory do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej. Zarząd koła ukonstytuował się następująco: Przewodnicząca-mgr J. Litewska O/Chorób Wewnętrznych, V-ce Przewodnicząca/Sekretarz -A. Bugalska O/Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Skarbnik - M. Dykas O/Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Do Komisji Rewizyjnej weszli następujący członkowie: Przewodnicząca lic. Barbara Rogkosz, Członkowie: mgr Elżbieta Skórnicka, Barbara Baranowska. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy, deklaracje członkowskie można pobrać ze strony internetowej www.ptp.na1.pl lub bezpośrednio od Przewodniczącej Zarządu koła PTP w Wejherowie.Październik 2010

W dniu 18.10.2010. w gościliśmy w naszym Szpitalu Specjalistycznym na zaproszenie Dyrekcji dr n. med. Pawła Grzesiowskiego Kierownika Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. (patrz -strona nr 5)Październik 2010

W  październiku  Oddział Chorób  Wewnętrznych  otrzymał  nowy  Pulsoksymetr IP 1010  zakupiony  przez  Dyrekcję  Szpitala. Wzbogacił  się  również  o  kardiomonitory ,  które  zostały przekazane  ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Sprzęt  monitorujący  parametry  życiowe  u  ciężko  chorych  pacjentów  ułatwia  obserwację,  zwiększa  bezpieczeństwo, zapewnia  wysoką  jakość  świadczonych  usług  medycznych.Październik/Listopad 2010

Budynek łóżkowy szpitala

Zakończono montaż 2 nowych wind w budynku łóżkowym. Możliwe to było dzięki dofinansowaniu wygranego projektu ze środków PFRON „Zakup wraz z montażem 2 wind szpitalnych (windy transportowe wraz z maszynownią) w budynku łóżkowym A Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie”. Dodatkowo na inwestycję złożyło się dofinansowanie w wysokości 350 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego WP. Cały koszt inwestycji to 650 000 zł.Listopad 2010

W budynku łóżkowym podczas wymiany dwóch wind szpitalnych usunięto boazerię drewnianą w miejsce której położono  na ścianach tynk i odmalowano ściany. Odremontowano dojście do dźwigów (wind) na ośmiu kondygnacjach budynku szpitalnego.Październik/Listopad 2010

W tym roku odbyły się konkursy na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych następujących oddziałów:

  • 08.10.2010 – Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – lic. Krystyna Cyman
  • 08.10.2010 – Oddział Chorób Wewnętrznych – mgr Małgorzata Szymkowiak
  • 26.10.2010 – Oddział Neonatologii – Jolanta Gołembiewska
  • 16.11.2010 – Oddział Ortopedii i NR – lic. Irena Charytanowicz
  • 29.11.2010 -  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – mgr Iwona Ługowska
  • 29.11.2010- Oddział Pediatrii – lic. Danuta Klein
  • Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy do ustalenia kolejny termin.

Serdecznie GRATULUJEMYListopad 2010

Primary Care Live –25-26.11.2010 Manchester, Wielka Brytania

Primary Care Live to jedna z największych konferencji zorganizowanych na wyspach Wielkiej Brytanii nie tylko dla sektora Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Organizowana od 2005 roku cieszy się ogromną popularnością wśród zarządzającego i profesjonalistów medycznego pionu. Z roku na rok pokazuje nowe trendy i wytyczne zmieniających się standardów i procedur w sektorze zdrowia publicznego. W tym roku w ciągu dwóch dni przygotowano 20 paneli tematycznych w tym m.in. zarządzanie w jednostkach medycznych, współpraca podstawowej opieki zdrowotnej wraz z opieką społeczną w lecznictwie otwartym, praktyczne kursy dokształcające podnoszące umiejętności w wybranej przez słuchacza dziedzinie. Uczestnicy: Beata Wieczorek Wójcik Naczelna Pielęgniarka, Agnieszka Bugalska pielęgniarka Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.Listopad 2010

Rozpoczęły się intensywne prace remontowo-budowlane w celu uruchomienia w wydzielonych pomieszczeniach Apteki Szpitalnejpracowni do przygotowania cytostatyków. Dolna część pomieszczeń pod Apteką Szpitalną zostanie zaadaptowana do podawania pacjentom chemioterapii. Termin ukończenia koniec grudnia 2010 roku.Listopad 2010

Po rozmowach Dyrekcji Szpitala i ks. Tadeusza Reszke zmieniono lokalizację i przeprowadzono adaptację pomieszczenia dla Kaplicy Szpitalnej. Dyrekcja Szpitala wskazała nowe miejsce dla kaplicy, zaś finanse i realizację poniósł ks. Dziekan wraz z Kapelanem szpitalnym. Temat zainicjowali pacjenci, aby mieć możliwość korzystania z kaplicy szpitalnej przez cały dzień. Kaplica będzie otwierana w godzinach porannych, a zamykana dopiero po mszy wieczornej. Inauguracja otwarcia odbędzie się już w nowym roku 2011.Listopad 2010

Po wieloletnich negocjacjach Dyrekcji Szpitala i Urzędu Miasta Wejherowa oddano nowy parking samochodowy  w pobliżu szpitala w miejscu dawnej pętli autobusowej na ul. Jagalskiego. Parking został wybudowany przez Urząd Miasta Wejherowo. Inwestycji tej prześwięcał jeden cel – zapewnić mieszkańcom Wejherowa możliwość dojazdu i zaparkowania  w pobliżu szpitala.  Projekt zagospodarowania parkingu został tak opracowany, aby zapewnić sprawną i bezpieczną komunikację wewnętrzną  i racjonalne wykorzystać niedużą powierzchnię (ok. 1100 metrów kwadratowych). Budowa parkingu kosztowała miasto 120 tyś. zł. Jest to jedna z wielu inicjatyw, które mają na celu pomoc wejherowskiej służbie zdrowia.Listopad 2010

Dnia 19 listopada odbył się w Naszym Szpitalu kolejny zabieg rekonstrukcji ręki prawej. Czternastoletniego pacjenta przyjęto na oddział Chirurgii Dziecięcej. Chłopiec był operowany przy współpracy dwóch zespołów ortopedy dr Ilony Olszaniec-Kozakiewicz specjalisty z dziedziny chirurgii ręki i chirurga dziecięcego dr Jacka Rogonia. Chory przywieziony został do Wejherowa z Lęborka, gdzie domowym sposobem konstruował materiał wybuchowy. Operacja miała na celu uratowanie i rekonstrukcję ręki. U „młodego wynalazcy” zakończono już leczenie w komorze hiperbarycznej, aby dotlenić tkanki. Niestety mały pacjent przyjechał już bez kciuka w przyszłości można będzie zrekonstruować brakujący kciuk zastępując go np. drugim palcem stopy. Należy pamiętać, że takie rekonstrukcje wykonuje się w nielicznych ośrodkach Polski.Listopad/Grudzień 2010

Kontynuowano proces modernizacji Działu Dezynfekcji i Sterylizacji – etap III. Częściowo zmodernizowano pomieszczenia administracyjno-socjalne, w tym pomieszczenie kierownika, pielęgniarki oddziałowej i pokój socjalny z korytarzem wewnętrznym. Pozostała do dokończenia szatnia dla personelu z węzłem sanitarnym.Listopad/Grudzień 2010

W związku z przeprowadzonym przez Szpital postępowaniem przetargowym na najem pomieszczeń w celu przeprowadzenia działalności medycznej z zakresu diagnostyki obrazowej – Rezonans Magnetyczny w dniu 2 grudnia  br. podpisano umowę najmu pomieszczeń z Firmą Medical Center  Sp. z.o.o. z Ostródy. Z chwilą podpisania umowy najmu w/w spółka rozpoczęła prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń dla diagnostyki MRI.Grudzień 2010

W związku z Dniem Św. Mikołaja  6 grudnia zorganizowaliśmy dla naszych małych pacjentów  „mikołajkowe święto”  Zaangażowani w organizację spotkania byli pracownicy szpitala, nauczyciele przyszpitalnej szkoły z samymi małymi pacjentami w roli głównej. 

W trakcie spotkania wręczono również nagrody dla prac wyróżnionych w VI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla uczniów szkół przyszpitalnych „Nasza Kolorowa Planeta.” Zorganizowanym przez Przyszpitalny Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Nasi pacjenci otrzymali 14 nagród w tym 4 przyznane przez Dyrekcji Szpitala. Po raz kolejny wspomogła nas firma  M.W.Trade S.A. dzięki której nasi mali pacjenci otrzymali drobne prezenty.Grudzień 2010

06 grudnia br. odbył się konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Kardiologii. Konkurs wygrał dr hab. n. med. Marek Szołkiewicz. W przyszłym roku odbędą się konkursy na stanowiska ordynatorów Oddziałów: Chorób Płuc i Gruźlicy, Neonatologii, Ginekologii i Położnictwa, Okulistyki, Dermatologii.Grudzień 2010

Z okazji nadchodzących Świąt Bożonarodzeniowych zorganizowano Koncert świąteczny, który odbył się w sobotę 18 grudnia o godzinie 14.00 w kaplicy szpitalnej (sali nr 1) . W Koncercie kolędowym wraz ze spotkaniem opłatkowym brały udział dzieci i dorośli Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Dzięki inicjatywie Pani Moniki Wejer byłej pacjentce Oddziału Chirurgii Dziecięcej mogliśmy uczestniczyć w tak uroczystym spotkaniu.Czerwiec 2010

SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

Dnia 14 czerwca br. odbyła się w naszym Szpitalu uroczystość wręczenia certyfikatu „Szpital Przyjazny Dziecku”, to prestiżowe wyróżnienie przyznaje Światowa Organizacja Zdrowia WHO i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. Jest to dla nas powód do dumy i radości, że utrzymujemy ten tytuł. Wymagania postawione były wysoko. Szczególną rolę spełnił tutaj Zespół Położnictwa i Neonatologii, który od wielu lat skutecznie upowszechnia karmienie piersią, stwarzając w oddziale komfortowe warunki dla matek i dzieci. Szpital nasz w zakresie opieki położniczej spełnia światowe standardy – wspierania naturalne karmienie piersią oraz opiekę nad matką i dzieckiem. Podczas uroczystości przedstawiono też dwa wykłady: Martwicze zapalenie jelit u noworodka orazZastępczy Zespół Münchhausena.


OKRUSZKOWY DZIEŃ DZIECKA

Spółka M.W. Trade, jedna z wiodących firm wspierających finansowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na polskim rynku, zorganizowała dla naszych najmłodszych pacjentów Dzień Dziecka. Dzieci hospitalizowane w dniu 1 czerwca br. mogły skorzystać wraz z rodzicami z zaproszenia na fragment musicalowego przedstawienia „Okruchy życia”, realizowanego przez Stowarzyszenie Teatralne INGENIUM. Spotkanie miało głównie na celu uprzyjemnienie naszym  najmłodszym pacjentom pobytu w szpitalu.  Przedstawieniu towarzyszyła wystawa zdjęć Kamy Trojak, autorki fotografii związanej ze spektaklem.


SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY – MODERNIZACJA  (FUNDUSZE STRUKTURALNE)

W drugim kwartale 2010 ruszył przetarg na realizację dużej inwestycji dotyczącej prac modernizacyjnych i zakupu sprzętu medycznego w SOR – Przebudowa i remont wraz zakupem sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie (WND-POIS.12.01.00-00-317/08. Obecnie przygotowywane są pierwsze przetargi dotyczące sprzętu medycznego: pięciu monitorów czynności życiowych (EKG, RR, pulsoksymetr oraz dwóch monitorów czynności życiowych z kapnografem – łączna wartość sprzętu blisko 870 tys. zł. Natomiast wartość całkowita inwestycji to 2 606 tys. zł. Inwestycja realizowania z dotacji unijnej składa się z trzech elementów: remontu SOR, dostawy sprzętu na SOR (o wartości 1,0 mln zł) oraz dostosowaniu lądowiska dla helikopterów do lądowań nocnych. Inwestycja finansowana jest w 5% ze środków własnych Szpitala (130 tys. zł), 10% z Urzędu Marszałkowskiego, pozostałe środki sfinansowane będą pozyskane w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-317/08-00 Projektu nr WND-POIS.12.01.00-00-317/08 pt. „Przebudowa i remont wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie” w związku z rozwojem systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 85% kwoty projektu tzn. 2 215 000 zł).


KURS SPECJALIZACYJNY – PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PIELĘGNIAREK 

Dnia 24 czerwca br. rozpoczął się w naszym Szpitalu kurs specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Podczas trwania tego dwuletniego kursu zostanie przeszkolonych 30 osób, w tym 16 pielęgniarek z 7 jednostek organizacyjnych naszego Szpitala (Oddział Otolaryngologii, Oddział Urologii, Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej i Pracownia Endoskopowa, Oddział Ortopedii i Poradnia Ortopedyczna) oraz pielęgniarki z innych placówek województwa pomorskiego (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Pomorskie Centrum Traumatologii w Gdańsku, Szpital Miejski w Gdyni, Szpital Powiatu Bytowskiego, Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku). Organizatorem  kursu jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Z ramienia naszego Szpitala kursem specjalizacyjnym kieruje mgr Jolanta Jelińska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, Zastępca Pielęgniarki Naczelnej Szpitala. Obecnie Szpital nasz posiada tylko cztery Pielęgniarki ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, za dwa lata ilość ta znacznie wzrośnie. Jesteśmy przekonani, że przedsięwzięcie to podniesie prestiż naszej placówki, a przede wszystkim poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia Pielęgniarek.


ODDZIAŁ ORTOPEDII  - INNOWACYJNE ZABIEGI OPERACYJE

W ostatnich dniach w Oddziale Ortopedii wykonano równoczasowo szew łękotki i rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego. Dzięki tej nowoczesnej metodzie pacjent poddany jest jeden raz zabiegowi (zamiast dwóch zabiegów) i ma znacznie krótszy czas leczenia i rekonwalescencji. W połowie czerwca br. specjaliści ortopedzi wprowadzili do użytku jedną z najnowocześniejszych protez stawu kolanowego COLUMBUS. Protezy te są przyjazne dla operatora – łatwe do zakładania, a pacjentowi dają większy zakres ruchu. Ponadto od wielu miesięcy wprowadzane są jedne z najnowocześniejszych protez stawów biodrowych NANOS, przeznaczone specjalnie dla ludzi młodych. Proteza tego typu ogranicza wielkość resekcji szyjki kości udowej (minimalizuje destrukcję kości), co ułatwia pacjentowi życie bez bólu, a ponadto nie naraża go w przyszłości przy wymianie protezy na rozległe okaleczenie. Wśród unikatowych zabiegów operatorzy wykonują również przeszczepy i rekonstrukcje ścięgien używając do tego procesu protez silikonowych w I etapie rekonstrukcji. W bliskiej przyszłości Zespół Ortopedów planuje artroskopię barku. W chwili obecnej na zabiegi w chirurgii ręki oczekuje 160 osób. W kilkumiesięcznej kolejce oczekują również pacjenci artroskopowi. Zespół lekarski optymistycznie patrzy w przyszłość, ponieważ otwiera się realizacja wizji powstania nowej sali operacyjnej dla artroskopii i chirurgii ręki, co znacznie ułatwi pacjentom dostęp do zabiegów operacyjnych u naszych specjalistów i skróci czas oczekiwania na zabiegi.Styczeń – Czerwiec 2010

ODDZIAŁ ORTOPEDII – NOWA WIEDZA, NOWE DOŚWIADCZENIA I UMIEJĘTNOŚCI

W ostatnim półroczu br. Zespół Lekarski z Oddziału Ortopedii podejmował wysiłki mające na celu podwyższenie kompetencji szkoląc się w zakresie najnowszych technologii i metod operacyjnych poza granicami naszego kraju (konferencje naukowe w Paryżu, Barcelonie i Rumunii) – w alloplastykach stawów biodrowych, w chirurgii stopy, w artroskopii kolana i chirurgii ręki. W ostatnim czasie do Oddziału Ortopedii naszego Szpitala kierowani są lekarze, którzy specjalizują się w zakresie chirurgii ręki z kilku ośrodków ortopedycznych z kraju (m.in. z Kliniki Chirurgii Plastycznej w Warszawie. Dodatkowa sala operacyjna, na którą bardzo liczą lekarze ortopedzi, usprawniłaby pracę i poszerzyłaby możliwości edukacyjno – szkoleniowe Oddziału. Maj 2010

KONFERENCJA PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOGICZYCH

 Dnia 12 maja 2010, w naszym Szpitalu odbyła się Konferencja „Zakażenia odcewnikowe – ocena ryzyka w kontekście żywienia pozajelitowego” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki wraz z Towarzystwem Mikrobiologii Klinicznej, w której uczestniczyły też nasze pielęgniarki. Honorowymi gośćmi spotkania byli:Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska; Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Oddział w Gdańsku – mgr Joanna Langa oraz Konsultant Wojewódzki ds. Mikrobiologii dr n. med. Marzenna Bartoszewicz. Konferencja miała na celu podniesienie umiejętności zawodowych oraz wymianę doświadczeń w zakresie żywienia pozajelitowego.


 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Dnia 12 maja 2010 w Szpitalu miała miejsce uroczystość – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Z tej okazji Dyrekcja Szpitala wręczyła Pielęgniarkom i Położnej Oddziałowym życzenia i podziękowania z drobnymi upominkami.Na ręce Naczelnej Pielęgniarki – Beaty Wieczorek – Wójcik, życzenia dołączył również Prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt, który wyraził szacunek dla wszystkich pielęgniarek i położnych, podkreślając ich rolę w niesieniu pomocy chorym i potrzebującym.Maj/Lipiec 2010

ODDZIAŁ OKULISTYKI/ PORADNIA OKULISTYCZNA  
– NOWOCZESNY SPRZĘT MEDYCZNY/ NOWE PROCEDURY NFZ

Wychodząc naprzeciw kolejnym wymogom NFZ Dyrekcja Szpitala zwróciła się do Zarządu Województwa Pomorskiego o sfinansowanie zakupu nowoczesnego sprzętu dla Oddziału Okulistyki – angiografu (funduskamery) do wykonywania badań okulistycznych w zakresie angiografii fluoresceinowej. Nowy sprzęt pozwoli na rozszerzenie wachlarza usług w zakresie diagnostyki okulistycznej – pozwoli na ocenę siatkówki i rozpoznanie schorzeń siatkówki związanych ze zmianami w naczyniach krwionośnych. Praca tego wysokiej klasy aparatu przyspieszy leczenie powikłań po cukrzycy, obrzęku plamki, degeneracji plamki i nowotworów oka.
Angiografia fluoresceinowa znajduje się w poradni na pierwszym piętrze. Od lipca 2010 posiadamy kontrakt z NFZ na realizowanie tych wysokospecjalistycznych procedur.Maj 2010

PIELĘGNIARKI – PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

Dnia 28 maja 2010 rozpoczął się kurs specjalistyczny – Endoskopia zorganizowany przez PULS-MEDIC w Gdańsku, z którego mogą skorzystać pielęgniarki. Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarek do uczestnictwa w badaniach i zabiegach endoskopowych oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po zabiegach endoskopowych. Z naszego szpitala uczestniczkami kursu specjalistycznego są panie z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej są: Dorota Mielke-Wicke, Mirosława Czoska, Dorota Rutkowska, Małgorzata Toczek i Katarzyna Miller.


NOWOCZESNE WINDY Z PEFRON-u

W maju br. Dyrekcja Szpitala zawarła umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków Funduszu Osób Niepełnosprawnych 2010 (5/UM/ROPS/PFRON/10 dn. 10.05.2010). Łączny koszt inwestycji wynosi 600 tys. zł. (300 tys. zł – PEFRON i 300 tys. zł – Urząd Marszałkowski). Zadanie to obejmuje zakup wraz z montażemurządzeń maszynowni dla wind szpitalnych  (towarowych/ transportowych) w budynku łóżkowym oraz zakup (z montażem) dwóch wind. W planach jest również zakup windy transportowo – osobowej w pawilonie łóżkowym B. Obecnie Szpital uzyskał promesę kredytową na pozyskanie środków na wkład własny (50% inwestycji). Przetarg na zakup wind jest już rozstrzygnięty. Finalizacja – listopad 2010.


ZŁOTY CZEPEK PIELĘGNIARSKI

Dnia 14 maja 2010 W Teatrze Wybrzeże w Gdańsku odbyła się po raz ósmy uroczystość wręczenia „Dyplomów Uznania” jak i „Złotych czepków” dla pielęgniarek i położnych. Jest to wyróżnienie i uhonorowanie trudu, poświęcenia, dobrego serca i zaangażowania nie tylko w pracy zawodowej, ale także na rzecz całego środowiska w województwie pomorskim. Spotkanie zorganizowane zostało przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Uroczyste spotkanie zakończyło się spektaklem teatralnym. Wśród tegorocznych wyróżnień znalazły się pielęgniarki z naszego szpitala: Mariola Bark (Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy), Barbara Bielecka (SOR), Teresa Dzięcielska (Oddział Neurologii), Iwona Galikowska (Blok Operacyjny), Barbara Kaczykowska (Oddział Chirurgii Dziecięcej, Stella Korosacka (Oddział Urologii), Grażyna Meier (Oddział Pediatrii), Dorota Mielke –Wicke (Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej), Małgorzata Pawłowicz (Oddział Położnictwa i Ginekologii), Beata Publicewicz(Oddział Ortopedii), Grażyna Rembelska (Oddział Kardiologii), Ludwika Sikora (Oddział Wewnętrzny), Katarzyna Somerlik(Oddział Okulistyki), Wiesława Wierczyńska (Oddział Otolaryngologii). Ponadto ZŁOTYM CZEPKIEM 2010 uhonorowane zostały:Krystyna Cyman (Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej), Krystyna Dębkowska (Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział Kardiologii), Elżbieta Grünholz (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii), Brygida Hewelt (Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział Okulistyki), Beata Wieczorek – Wójcik (Naczelna Pielęgniarka)Bardzo serdecznie GRATULUJEMY!!!


 INFORMATYZACJA SZPITALA

W kwietniu bieżącego roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego dotyczący informatyzacji szpitala. Projekt wartości 4.764 mln zł – Poprawa jakości obsługi pacjentów i kontrahentów poprzez stworzenie e-Platformy i ucyfrowienie zakładu diagnostyki obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie, w czerwcu przeszedł pomyślnie ocenę formalną i został skierowany do oceny wykonalności. Wkrótce zostanie ogłoszona lista rankingowa konkursu WP RPO na lata 2002-2013 z Osi Priorytetowej 2 – Społeczeństwo wiedzy, działanie 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego.Kwiecień 2010

KONFERENCJA CHIRURGICZNA – ZAAWANSOWANE OPERACJE LAPAROSKOPOWE

W dniach 15-16 kwietnia 2010, Odbyła się VI Konferencja Zaawansowane Operacje Laparoskopowe. Organizatorami konferencji byli Maciej Michalik, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Wiesław Tarnowski, Prezes Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich. Tematem wiodącym spotkania były postępy chirurgii minimalnie inwazyjnej. W programie zaprezentowano zabiegi operacyjne przepuklin pachwinowych, kamicy pęcherzyka żółciowego, w chirurgii kolorektalnej oraz chirurgiczne leczenie otyłości. Dwie sesje operacyjne i cztery sesje wykładowe dały możliwości zdobycia nowej wiedzy i skorzystania z doświadczenia wybitnych specjalistów w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej. Podczas konferencji miała miejsce sesja pielęgniarskaInnowacje w pielęgniarstwie chirurgicznym – Jutro jest już dziś. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Angiologicznych. Spotkanie wykreowało również okazję do porównania i wymiany doświadczeń w zakresie pielęgniarstwa instrumentalnego, anestezjologicznego, a przede wszystkim pielęgniarstwa chirurgicznego w trzech różnych krajach – Polsce, Portugalii i Holandii.


KONFERENCJA ORTOPEDYCZNA – POMORSKA WIOSNA ORTOPEDYCZNA

W dniach 15-18 kwietnia 2010 w Rowach odbyła się konferencja naukowa – XI Pomorska Wiosna Ortopedyczna pod hasłemNowoczesna ortopedia i traumatologia .  Konferencja zorganizowana została dzięki zaangażowaniu Zespołu Oddziału Ortopedii oraz Zespołu Instrumentariuszek z Bloku Operacyjnego naszego Szpitala. W spotkaniu uczestniczył ok. 180 lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii  z wielu polskich klinik i szpitali.  Na trzydniowej sesji lekarze ortopedzi przedstawili nowoczesne  osiągnięcia i podzielili się doświadczeniem  w zakresie nowych zespoleń i endoprotez, nowych sposobów leczenia urazów i schorzeń narządu ruchu z zastosowaniem biotechnologii, biomateriałów, materiałów kościo – i tkanko zastępczych. W sympozjum uczestniczyły również instrumentariuszki ortopedyczne.


NOWOCZESNA APARATURA MEDYCZNA – KARDIOMONITORY

W połowie kwietnia br. Szpital zakupił pięć nowoczesnych kardiomonitorów, o łącznej wartości blisko 24 tys. zł. Nowoczesna aparatura medyczna, monitorująca pracę czynności życiowych pacjenta została zainstalowana w Oddziałach: Ortopedii, Urologii, Położnictwa i Ginekologii, Otolaryngologii i Neurologii. Dzięki temu spełniamy kolejne wymogi NFZ i przestrzegamy bezpieczeństwa w realizacji naszych świadczeń zdrowotnych.Marzec 2010

ODDZIAŁ GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA – MODERNIZACJA ODDZIAŁU

W marcu rozpoczął się kolejny etap prac modernizacyjnych w Oddziale Położnictwa i Ginekologii. Zmodernizowano hol, wejścia do Oddziałów. Ponadto założono monitoring wewnątrzoddziałowy, który umożliwia komunikację oraz podnosi standard opieki nad pacjentkami. Kwotę 30 tys. zł przekazał Powiat Wejherowski, jako dotację celową na remont węzłów sanitarnych i toalet. Prawie 800 tys. zł przekazało Stowarzyszenie AD OPERAM. Obecnie Zespół Oddziału gromadzi środki na kolejny etap modernizacji Oddziału Położnictwa i Ginekologii, m.in. w zakresie dostosowania pozostałych sanitariatów (docelowo mają być po dwa komfortowe węzły sanitarne na każdym odcinku), wymiany stolarki okiennej i drzwi. Jeszcze w tym roku przystąpimy do remontu kolejnej części Oddziału, szacowny koszt inwestycji to ok. 350 tys. zł.


PROGRAM PROFILAKTYCZNY – ODDZIAŁ KARDIOLOGII

W marcu br. Szpital przystąpił do finalizacji i projektu Zakup sprzętu medycznego oraz działania profilaktyczno szkoleniowe w celu prewencji i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego w trzech szpitalach województwa pomorskiego – Szpital Miejski w Gdyni,  Szpital Specjalistyczny w Wejherowie i Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (WND-RPPM 07.01.00-00-014/09). W ramach tego projektu realizowany jest również program profilaktyczny PRO CORDIS, który zakłada przebadanie grupy docelowo 200 pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu z powodu choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego krwi, cukrzycy oraz zaburzeń gospodarki lipidowej. Cały projekt realizowany  jest z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 7.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia. Zgodnie z projektem zostanie zakupiony sprzęt i aparatura medyczna, przeprowadzone będzie specjalistyczne szkolenie dla lekarzy oraz wdrożony wyżej wspomniany  program profilaktyczny. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 8,1 miliona złotych, natomiast dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 75 proc. kosztów kwalifikowanych. Dzięki realizacji tego projektu do naszego Szpitala trafił nowoczesny sprzęt medyczny o wartości  1,3 mln zł: aparat  USG z opcją kolorowego Dopplera, aparat do filtracji żylno-żylnej w niewydolności serca, aparaty do EKG, respirator, holtery EKG, holtery RR, zestaw do elektrokardiograficznych prób wysiłkowych (bieżnia), podnośniki dla pacjentów, echokardiograf z możliwością badania przezprzełykowego. Dzięki posiadaniu takiego sprzętu możliwa jest bardziej precyzyjna diagnostyka kardiologiczna. Wzrosły także możliwości leczenia nowatorskimi metodami, których do tej pory nie stosowano w oddziałach kardiologicznych (m.in. terapia nerko zastępcza, czy respirator). W ramach programu przebadano do tej pory ok. 175 pacjentów na Oddziale Kardiologii i w Poradni Kardiologicznej.


WARSZTAY WORK SHADOW 2010

Pod koniec marca  br. Agnieszka Bugalska, Pielęgniarka Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej uczestniczyła w spotkaniu eliminacyjnym do programu „Work Shadow 2010” zorganizowanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku i Anglo-American-Polish Association (AAPA). Dyrektorem AAPA i gościem środowego spotkania była dr Enid Mayberry wraz z mężem Michaelem Senterem. AAPA jest fundacją funkcjonującą w Anglii i w Polsce od 1997 roku, która zajmuje się m.in. promocją zawodu pielęgniarskiego. W zakres programu fundacji wchodzi nauka języka angielskiego dla pielęgniarek w Polsce, jak również organizacja trzytygodniowych praktyk w brytyjskim szpitalu. Opiekunem praktyk w jest Maura Buchanan, Prezydent Rogal Collage of Nursing oraz menadżer prywatnego oddziału w Jahn Radcliffe Hospital, Oxford, Wielkiej Brytanii. Dzięki podjętemu wyzwaniu otworzyła się możliwość współpracy z fundacją w Jahn Radcliffe Hospital na polu kliniczno – naukowego pielęgniarstwa w przyszłości.Luty 2010

DARY Z FUNDACJI WOŚP

Od roku 1993 Fundacja WOŚP działa na rzecz ochrony zdrowia i ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, jak również na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Podczas zbiórki finałowej, dnia 10 stycznia 2010 zebrano ponad 42 mln zł.XVIII Finał po raz drugi poświęcony był onkologii dziecięcej. Dyrekcja Szpitala zwróciła się po raz kolejny z prośbą o przyznanie naszej placówce aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Na początku lutego nowy ultrasonograf (Philips Medical System, wartość rynkowa – blisko 142 tys. zł) rozpoczął pracę w Pracowni USG. Ten nowoczesny sprzęt umożliwi wykonywanie precyzyjnych badań w zakresie wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych.


 ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – MODERNIZACJA ODDZIAŁU

Na początku lutego br. Dyrekcja Szpitala rozpoczęła starania mające na celu pozyskanie środków publicznych(umowy dotacyjne)  od samorządów lokalnych, z przeznaczeniem na realizację modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakres inwestycji obejmuje prace budowlane związane z przeniesieniem, powiększeniem i dostosowaniem pomieszczeń Oddziału AiIT. Zabezpieczono środki finansowe na realizację tego celu (Gminy: Szemud, Linia, Gniewino, Choczewo, Luzino, Wejherowo oraz Miasta: Reda, Wejherowo, Puck (sprzęt medyczny) i Powiat Wejherowski). Finalizacja procesu – ostatni kwartał 2010. Całkowity koszt inwestycji łącznie z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia szacowany jest na ok. 2,9 mln zł.


 ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – CHIRURGIA RĘKI

W dniu 11 lutego w br. w trybie ostrym dokonano pełnej replantacji nadgarstka u czterdziestoletniego pacjenta, który uległ wypadkowi przy obsłudze piły tarczowej. Zabieg trwał ok. 8 godzin, wymagał wielogodzinnego skupienia i precyzji, dokonano zestawienia i zszycia wszystkich struktur nadgarstka (kości, ścięgien, mięśni, nerwów i naczyń). Obecnie pacjent jest w trakcie rehabilitacji. Ma nadzieję na sprawną rękę. Ten unikatowy zabieg wykonała dr Ilona Olszaniec – Kozakiewicz, specjalista w chirurgii ręki z Zespołu Ortopedów naszego Szpitala. W Polsce istnieją tylko trzy ośrodki, gdzie dokonuje się podobnych operacji (Poznań, Szczecin, Trzebnica). Dzięki temu zabiegowi Szpital nasz dołączył do jednego z najlepszych Szpitali w Polsce. To ogromny sukces Ortopedów.

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii