r. Imieniny:
A A A

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

okres programowania 2007-2013

Ambulans


infrastruktura_ueflaga_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

PROGRAM  OPERACYJNY:  Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa  efektywności systemu ochrony zdrowia.

DZIAŁANIE:  12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

TYTUŁ PROJEKTU: „Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy  w Wejherowie”

WARTOŚĆ PROJEKTU: 421.946 zł

DOFINANSOWANIE: 289.000 zł

OPIS: Ogłoszenie konkursu nastąpiło 30 lipca 2008 roku. Nabór wniosków zakończono 30 września 2008 roku. W konkursie wystartowało przeszło 140 beneficjentów. Na konkurs przeznaczono kwotę 106 mln zł. Szpital Specjalistyczny w Wejherowie uzyskał dofinansowanie na zakup nowego ambulansu sanitarnego w wysokości 289.000 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przeznaczył na cele tego Projektu dotację budżetową w wysokości 116.000 zł. Projekt realizowano na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-031/08-00  podpisanej w dniu dnia  29 czerwca 2009 roku w Warszawie.

Zakupiony za unijne środki nowoczesny ambulans sanitarny Mercedes-Benz Sprinter 316 wyjechał na drogi naszego powiatu w listopadzie 2009 roku. Do końca lutego 2013 roku zespoły medyczne udzielające pomocy i wykonujące interwencje medyczne przejechały ambulansem 173 tys. kilometrów.

lewe-ambulans

ambulans

prawe-ambulans

 

Zrealizowanie projektu pozwala zaspokoić potrzeby wynikające z zapewnienia stałej kompleksowej obsługi medycznej z dziedziny ratownictwa medycznego, porównywalnej do standardów europejskich. Projekt jest też istotnym elementem systemu wojewódzkiego planu zabezpieczenia działań ratowniczych.  

Zasięg działania ekipy ratownictwa medycznego załogi ambulansu to: Wejherowo, Gmina Wejherowo, Gmina Szemud, Gmina Luzino, Gmina Łęczyce, Gmina Linia.  Miejsce postoju ambulansu: Szpital Specjalistyczny w Wejherowie.

 

opracował: Jacek Nowicki

st. specjalista ds. dotacji i funduszy strukturalnych

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii