r. Imieniny:
A A A
Strefa pacjenta >> Oddziały >> Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 


Ordynator: lek. Andrzej Małek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Zastępca Ordynatora: lek. Przemysław Majeranowski

Zastępca Ordynatora: lek. Waldemar Winiarski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Iwona Ługowska – specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Emilia Pleger – specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: lic. Agata Jurewicz – specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki


Zespół lekarzy:

lek. Małgorzata Adamczewska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Damian Antczak specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Beata Bujak-Kamińska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Elżbieta Kwasek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Leszek Lewandowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

dr n.med. Marzena Ławicka – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Wojciech Piotrowicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Anna Piotrowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Anita Wajlonis – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Anna Wądrzyk – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Ewa Wilanowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Tomasz Wilanowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

Rezydenci:

lek. Aleksandra Budyńko

lek. Kaja Durajska

lek. Agata Karpik-Lehmann

lek. Małgorzata Łuczak

lek. Justyna Michalew

lek. Magdalena Mróz

lek. Karolina Obara

lek. Beata Renk               

lek. Hanna Roszkowska

lek. Robert Szymański

lek. Krzysztof Woliński

lek. Anna Żabiłowicz

 


Zadania:

1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, w szczególności chorych z niewydolnością układu oddechowego i związaną z tym respiratoroterapią.

2. Wskazaniami do leczenia chorych w oddziale intensywnej terapii są w szczególności:

- wstrząs – wszystkie postacie;
- niewydolność oddechowa różnego pochodzenia;
- niewydolność wielonarządowa różnego pochodzenia;
- konieczność prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej;
- stany zagrożenia życia wymagające intensywnego monitorowania funkcji życiowych.

3. Zadania Oddziału obejmują ponadto:

- opiekę pooperacyjną nad pacjentami w sali wybudzeń;
- opiekę nad potencjalnym dawcą narządów;
- konsultacje anestezjologiczne we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Spółki, z którymi Spółka posiada odpowiednie umowy o współpracy;
- prowadzenie reanimacji we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Spółki, z którymi Spółka posiada odpowiednie umowy o współpracy;
- prowadzenie terapii p-bólowej;
- wykonywanie znieczuleń:
    a) badanie pacjentów zgłoszonych do zabiegu operacyjnego;
    b) ustalanie zasad przygotowania pacjentów do znieczulenia;
    c) kwalifikacje do znieczulenia;
    d) wybór metody znieczulenia;
    e) uzyskanie zgody pacjenta / przedstawiciela ustawowego na znieczulenie;
    f) prowadzenie znieczulenia;
    g) stały dokumentowany nadzór nad znieczulanym pacjentem.

- realizację innych czynności anestezjologicznych, w szczególności: neurolizy, centralne dostępy żylne, cewniki dializacyjne, porty naczyniowe, analgezja porodu, elektrody endokawitarne;
- prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
- organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
- zapewnienie pacjentom Oddziału Intensywnej Terapii wyodrębnionej, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia;
- zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej celem wykonywania świadczeń z zakresu anestezjologii wszystkim pacjentom Spółki;
- realizacja świadczeń w Poradni Anestezjologicznej przeznaczonej dla pacjentów oczekujących na planowe zabiegi operacyjne w oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie;
- zapewnienie przez Kierownika Poradni, a w przypadku nie powołania Kierownika – przez Ordynatora, prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór merytoryczny nad przyszpitalną Poradnią Anestezjologiczną.

4.  Oddział zabezpiecza całodobowe, we wszystkie dni tygodnia funkcjonowanie Szpitalnego Zespołu Reanimacyjnego (tel. 222) zapewniającego świadczenia pacjentom Spółki (hospitalizowanym i ambulatoryjnym) oraz wszystkim osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia przebywającym na terenie siedziby Spółki.  

W oparciu o odrębne umowy Szpitalny Zespół Reanimacyjny udziela świadczeń w zewnętrznych podmiotach zlokalizowanych w siedzibie Spółki.

 


Kontakt:


Ordynator 58 57 27 800
Dyżurka lekarska 58 57 27 801
Pielęgniarka Oddziałowa   58 57 27 803
Sekretariat 58 57 27 804
Dyżurka Pielęgniarek – sala 2     58 57 27 805
Dyżurka Pielęgniarek – sala 4 
58 57 27 806
Dyżurka Pielęgniarek – sala 6   
58 57 27 807
Telefon alarmowy 58 57 27 222
© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii