r. Imieniny:
A A A
okres programowania 2007-2013 >> Informatyzacja

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

okres programowania 2007-2013

Informatyzacja


infrastruktura_ueflaga_ue

 

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

PROGRAM  OPERACYJNY:  RPO WP na lata 2007- 2013

OŚ PRIORYTETOWA II: Społeczeństwo wiedzy

DZIAŁANIE: 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, PODDZIAŁANIE 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego współfinansowanego z EFRR

TYTUŁ PROJEKTU: „Poprawa jakości obsługi pacjentów i kontrahentów poprzez stworzenie e-Platformy i ucyfrowienie zakładu diagnostyki obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie”

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 907 000 zł

DOFINANSOWANIE: 2 805 155,37 zł

OPIS: Zakończenie przyjmowania wniosków do konkursu nastąpiło 30 kwietnia 2010. Złożono 22 wnioski o łącznej wartości 108 mln zł. Ostateczne wyniki konkursu ogłoszono we wrześniu 2010 roku. Szpital Specjalistyczny w Wejherowie uzyskał dofinansowanie na unowocześnienie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w obszarze świadczonych usług zdrowotnych. Projekt składa się z trzech podstawowych części:

  1. część portalowa (wdrożenie tzw. e-Platformy składającej się z takich elementów jak: e-pacjent, e-kontrahent oraz portalu informacyjnego) 
  2. część sieciowa (łącza światłowodowe, serwer HIS) 
  3. ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej (zastąpienie tradycyjnego systemu na system zdjęć cyfrowych) 

Integralną częścią Projektu było też szkolenie lekarzy oraz personelu medycznego z zastosowania nowych technologii informatycznych. 

Projekt realizowano na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.02.02.02-00-010/10-00  podpisanej w dniu dnia  23 grudnia 2010 roku w Gdańsku. Projekt zakończono w kwietniu 2013 roku.

 

Informatyzacja w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy

Informatyzacja w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy

Informatyzacja w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy

Informatyzacja w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy

 

 

opracował: Jacek Nowicki

st. specjalista ds. dotacji i funduszy strukturalnych

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii