r. Imieniny:
A A A
Ogłoszenia >> Inne

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie uprzejmie informuje, że brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami Szpitala w 1994 roku. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 30.04.2016 r. po uprzednim złożeniu wniosku.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz.159) oraz § 75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2014r., poz. 177).

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii