r. Imieniny:
A A A
Jakość

POLITYKA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA


 

 

JAKOŚĆ, ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Osoby zatrudnione w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie świadczą specjalistyczne usługi medyczne dostosowane do potrzeb pacjentów i wymagań prawnych systemu opieki medycznej w Polsce.

Stale podnosimy jakość naszych usług dostosowując się do oczekiwań pacjentów, wymagań rynku i zmian organizacyjno-prawnych.

 

Otrzymaliśmy wiele certyfikatów potwierdzających tę jakość. Od roku 2007 posiadamy certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001, który potwierdza stosowanie przez nas wysokich standardów Jakości. W roku 2013 wdrożyliśmy kolejne systemy zarządzania: Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Bezpieczeństwem Informacji. Pozyskaliśmy również inne certyfikaty: Szpital bez bólu, Szpital Przyjazny Dziecku, Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia (uzyskaliśmy go w 1997 roku jako drugi szpital w Polsce) oraz Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, który zaświadcza, że Szpital ma dobrą kondycję i płynność finansową, jest lojalnym partnerem w biznesie oraz prowadzi działalność w sposób etyczny.

Biorąc pod uwagę potrzebę ciągłego rozwoju, wobec dynamicznych zmian, Dyrektor Naczelny zobowiązuje się do podejmowania wysiłków zapewniających realizację powziętych założeń poprzez m.in.:

  • Zabezpieczenie potrzeb pacjentów na wysokim poziomie w zakresie specjalistycznych świadczeń medycznych, w tym diagnostyki, leczenia i profilaktyki;
  • Dążenie do ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji zadań Zespołom Medycznym i innym  grupom zawodowym
  • Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji  (w tym ochrony danych osobowych) oraz  ochronę systemów przetwarzania informacji;
  • Stwarzanie osobom zatrudnionym warunków do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uwzględniania ich roli i zaangażowania na rzecz działań zmierzających do poprawy jakości usług, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa informacji oraz negatywnego oddziaływania Szpitala na środowisko;
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, pożarom i innym miejscowym zagrożeniom;
  • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • Okresową weryfikację założeń zintegrowanych systemów zarządzania, zapewniając zasoby i środki niezbędne do realizacji założonych celów.

Dyrektor Naczelny zobowiązuje również każdą osobę zatrudnioną w Szpitalu do przestrzegania norm i procedur związanych ze zintegrowanymi systemami zarządzania, wymagań prawnych ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji, a także do podejmowania niezbędnych wysiłków dla utrzymania wysokiej jakości usług oraz ciągłego doskonalenia zintegrowanych systemów zarządzania.

                                       
Wydanie 3
Wejherowo, dnia 20 lutego 2013
© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii