r. Imieniny:
A A A

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

okres programowania 2007-2013

Oddział Kardiologii


infrastruktura_ueflaga_ue

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP  2007-2013

 

PROGRAM  OPERACYJNY:  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA VII – Ochrona zdrowia i system ratownictwa

DZIAŁANIE: 7.1 – Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

TYTUŁ PROJEKTU: „Zakup sprzętu medycznego oraz działania profilaktyczno – szkoleniowe w celu prewencji i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego w trzech szpitalach Województwa Pomorskiego Gdyni, Wejherowie, Kościerzynie”.

WARTOŚĆ PROJEKTU – łącznie 3 szpitale: 7,4 mln zł

w tym sprzęt medyczny dla Szpitala w Wejherowie na kwotę: 1 309 139,60zł

DOFINANSOWANIE – łącznie 3 szpitale: 5,5 mln zł

OPIS: Ogłoszenie konkursu nastąpiło II kwartale 2009 roku. Szpital Specjalistyczny   w Wejherowie w ramach Projektu zakupił: Echokardiograf z możliwością badania przezprzełykowego, Aparaty do EKG, Aparaty Holter EKG, Aparaty Holter RR, USG z opcją kolorowego Dopplera, Aparat do filtracji żylno-żylnej w niewydolności serca, Urządzenie do nieinwazyjnej wentylacji dodatnim ciśnieniem, Defibrylatory  z opcją stymulacji zewnętrznej, Zestaw do elektrokardiograficznych prób wysiłkowych (bieżnia), Respirator, Podnośniki dla pacjentów.

Projekt realizowano na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.07.01.00-00-014/09-00 podpisanej w dniu dnia  05 marca 2010 roku w Gdańsku. Projekt zakończono w sierpniu 2010 roku

Projekt obejmował zakup specjalistycznej aparatury medycznej umożliwiającej funkcjonowanie Oddziałów Kardiologii lub Pracowni Kardiologii Inwazyjnej u partnerów, szkolenie Lekarzy Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie w zakresie wykonywania badań echo przezprzełykowego i przezklatkowego. W szpitalach w Gdyni, Wejherowie oraz Kościerzynie zostały przeprowadzone badania  profilaktyczne dla pacjentów ze świeżym zawałem serca. Celem projektu była poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych poprzez rozwój specjalistycznych usług medycznych w zakresie chorób układu sercowo – naczyniowego.

opracował: Jacek Nowicki st. specjalista ds. dotacji i funduszy strukturalnych 

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii