r. Imieniny:
A A A
Strefa pacjenta >> Oddziały >> Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej

ODDZIAŁ KARDIOLOGII I ANGIOLOGII INTERWENCYJNEJ


Ordynator: dr hab.n.med. Marek Szołkiewicz – specjalista kardiolog

Zastępca Ordynatora: dr n.med. Janina Toboła-Karaś – specjalista kardiolog

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Kurek – specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: lic. Janina Turska – specjalistka pielęgniarstwa kardiologicznego

 

Zespół lekarzy: 

lek. Beata Andruszkiewicz – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Sebastian Liedtke – specjalista kardiolog

lek. Roman Moroz – specjalista chorób wewnętrznych

dr n.med. Marek Piepiorka – specjalista kardiolog

lek. Adam Priebe – specjalista chorób wewnętrznych

 

Rezydenci:

lek. Beata Ceynowa-Sielawko

lek. Aleksandra Topp-Zielińska

 


Zadania:

1. Zakres działalności oddziału obejmuje diagnostykę oraz leczenie chorób serca i naczyń w tym zapewnienie intensywnego nadzoru kardiologicznego.

2. Diagnostyka kardiologiczna ma charakter nieinwazyjny i inwazyjny, obejmuje swoim zakresem badania holterowskie, testy wysiłkowe, ergospirometrię, badania echokardiograficzne – także przezprzełykowe, echokardigraficzne testy obciążeniowe, badania ultrasonograficzne naczyń – także dopplerowskie, testy pochyleniowe, a także diagnostykę inwazyjną zaburzeń rytmu serca oraz chorób naczyń.  

- Zakres elektroterapii obejmuje: implantacje i kontrolę stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących.
- Zakres elektrofizjologii obejmuje: inwazyjną diagnostykę zaburzeń rytmu serca oraz ablacje arytmii prądem RF i krioablacje.
- Zakres angiologii obejmuje: diagnostykę nieinwazyjną i inwazyjną chorób naczyń, a także przezskórne zabiegi naprawcze.

3. Zadania Oddziału  obejmują ponadto:

- konsultacje we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Spółki, z którymi Spółka posiada odpowiednie umowy o współpracy.
- prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej.
- organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu.
- zapewnienie przez Kierownika Poradni, a w przypadku nie powołania Kierownika - przez Ordynatora, prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór merytoryczny nad przyszpitalnymi Poradniami: Kardiologiczną i Chorób Naczyń.
- zapewnienie pacjentom Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, w szczególności pacjentom INK całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia.

4. Oddział współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, w tym z:

- Kliniką Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej i wad zastawkowych serca;
- Oddziałem Kardiologii Podmiotu Leczniczego Copernicus w Gdańsku, w zakresie przezskórnych ablacji zaburzeń rytmu serca wymagających systemu elektroanatomicznego 3D;
- Pracownią Kardiologii Inwazyjnej Pomorskich Centrów Kardiologicznych  w zakresie kardiologii interwencyjnej – angioplastyki wieńcowej w trybie planowym i w ostrych zespołach wieńcowych.

 

W strukturze Oddziału Kardiologii i i Angiologii Interwencyjnej funkcjonują:

-    Intensywny Nadzór Kardiologiczny ( INK ) – 8 łóżek
-    Nadzór Angiologiczny – 6 łóżek
-    Pracownia EKG
-    Pracownia ECHO
-    Pracownia Testów Wysiłkowych
-    Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii serca
-    Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów
-    Pracownia Badań Holterowskich
-    Pracownia Testów Pochyleniowych
-    Pracownia Radiologii Zabiegowej       

Pracownia EKG realizuje badania EKG w odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, w szczególności pacjentów Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej.

Pracownia ECHO realizuje badania ECHO serca w odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, w szczególności pacjentów Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej.

Pracownia Testów Wysiłkowych realizuje badania w odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, w szczególności pacjentów Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej.

Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii serca realizuje świadczenia w odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, w szczególności  pacjentów Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej. Realizacja świadczeń odbywa się w trybie nagłym lub trybie planowym i obejmuje wszczepianie:

- stymulatorów
- kardiowerterów – defibrylatorów
- układów resynchronizujących
- badania elektrofizjolgiczne serca i ablacje.

Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów realizuje badania  kontrolne w odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, w szczególności pacjentów Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej. Świadczenia realizowane są w odniesieniu do pacjentów po wszczepieniu stymulatora, kardiowertera, defibrylatora lub układu resynchronizujacego.

Pracownia Badań Holterowskich realizuje badania – holter RR, holter EKG - w odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, w szczególności pacjentów Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej.

Pracownia Testów Pochyleniowych  prowadzi diagnostykę omdleń odruchowych w trybie hospitalizacji.

Pracownia Radiologii Zabiegowej wykonuje badania radiologiczne naczyń i przezskórne zabiegi naprawcze w trybie hospitalizacji.

 

W strukturze podmiotu leczniczego, w oparciu o komórki organizacyjne zakładów leczniczych: Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie i Zespołu Zakładów i Poradni tworzy się jednostkę pod nazwą „Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń”, która obejmuje:

- Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej
- Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii serca
- Pracownia Radiologii Zabiegowej
- Poradnia Kardiologiczna
- Poradnia Chorób Naczyń

Za koordynację realizacji świadczeń zdrowotnych przez „Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń” odpowiada Ordynator Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej.Kontakt: 


Ordynator:

58 57 27 430

Pielęgniarka Oddziałowa:

58 57 27 433

Dyżurka lekarska:

58 57 27 431

Dyżurka pielęgniarek - telefon dla Pacjentów:  

58 57 27 435

Sekretariat oddziałowy:

58 57 27 434

Intensywny Nadzór Kardiologiczny:    

58 57 27 436

Pracownia ECHO:

58 57 27 432


© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii