r. Imieniny:
A A A
Strefa pacjenta >> Oddziały >> Neonatologii

ODDZIAŁ NEONATOLOGII

Ordynator: lek. Ewa Michalik – specjalista neonatolog

Położna Oddziałowa: mgr Aneta KunzZespół lekarzy: 

lek. Marta Buraczewska – specjalista pediatra

lek. Karolina Filipczyk – specjalista neonatolog

lek. Olga Gapska – specjalista neonatolog

lek. Hanna Krawczyk – specjalista neonatolog

lek. Paulina Samusik – specjalista neonatolog

lek. Anna Sziller – rezydent w trakcie specjalizacji z neonatologii


Lekarze dyżurujący:

lek. Renata Kneba – w trakcie specjalizacji z neonatologii

lek. Weronika Zazula – w trakcie specjalizacji z neonatologii

 

Zespół pielęgniarek/położnych:

lic. Violetta Bach lic. Brygida Krzyżanowska-Szreder
Barbara Belter Grażyna Kwidzińska
Grażyna Borodziuk-Krzoska Lidia Nowak
Anna Formela Małgorzata Olejnik
Sławomira Gołuchowska Hanna Ptasińska
lic. Adriana Haase Lucyna Skrzypkowska
Mirosława Herta Beata Skrzypczak
Grażyna Kersten Gabriela SzelągowskaZadania:

1. Podstawowym zadaniem oddziału jest opieka nad noworodkiem urodzonym w Szpitalu, jak również poza Szpitalem, fizjologicznym oraz patologicznym – w zakresie świadczeń oddziału neonatologii tzw. II poziomu referencyjnego.

2. W odniesieniu do noworodka fizjologicznego – 2-godzinny nadzór pielęgniarki neonatologicznej na sali porodowej, wraz z dokonaniem pomiarów antropometrycznych oraz:

- ocena w skali Apgar po urodzeniu;
- umożliwienie kontaktu matki i dziecka – „skóra do skóry”;
- wykonanie zabiegu Credyego;
- przystawianie do piersi oraz instruktaż karmienia piersią;
- badanie lekarskie noworodka ( do 12 godzin od urodzenia);
- przeniesienie matki i noworodka do Oddziału Położniczego – sale „rooming in”;
- wykonanie obowiązkowych czynności profilaktycznych;
- wykonanie obowiązkowych badań przesiewowych oraz zalecanych badań przesiewowych;
- przeprowadzanie badań lekarskich noworodka w trakcie pobytu w Oddziale Położniczym – minimum 1 raz na dobę;
- sporządzenie i wydanie przedstawicielom ustawowym noworodka dokumentacji noworodka określonej przepisami  o aktach stanu cywilnego oraz książeczki zdrowia dziecka.

3. W odniesieniu do noworodka patologicznego niezbędnym jest:

- obecność lekarza neonatologa przy każdym porodzie zagrożonym patologią noworodka;
- podjęcie w razie konieczności zabiegów resuscytacyjnych;
- przekazanie noworodka do odcinka patologii noworodka.

4. W zakresie świadczeń realizowanych w oddziale neonatologii w odniesieniu do noworodków patologicznych prowadzi się w szczególności:

- intensywną terapię oddechową ( respiratoroterapia, CPAP, tlenoterapia ) u wcześniaków z wagą urodzeniową powyżej 1000g, noworodków urodzonych w zamartwicy, noworodków z infekcjami, wadami wrodzonymi i niektórymi metabolicznymi;
- antybiotykoterapię i leczenie preparatami krwi;
- diagnostykę chorób okresu noworodkowego: laboratoryjną, mikrobiologiczną i radiologiczną (rtg, TK);
- żywienie pozajelitowe;
- współpracę z oddziałami neonatologii tzw. III poziomu referencyjnego Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku – Zaspie i Kliniką Neonatologii  UCK w Gdańsku;
- współpracę z Oddziałem Chirurgii Dziecięcej Szpitala św. Wojciecha oraz Kliniką Chirurgii Dziecięcej Podmiotu Leczniczego Copernicus Sp. z o.o. w Gdańsku.

5. Zadania Oddziału  obejmują ponadto:

- konsultacje, w szczególności w Oddziale Chirurgii Dziecięcej;
- realizację zadań wynikających z posiadania Certyfikatu „Szpital Przyjazny Dziecku”, w szczególności realizację „10 kroków do udanego karmienia piersią”;
- prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
- organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
- zapewnienie przez Kierownika Poradni, a w przypadku nie powołania Kierownika – przez Ordynatora, prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór merytoryczny nad przyszpitalną Poradnią Neonatologiczną;
- zapewnienie pacjentom Oddziału Neonatologii całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia.

 


 

Kontakt: 

Ordynator:

58 57 27 510

Położna Oddziałowa / Sekretariat: 

58 57 27 513

Dyżurka lekarska:

58 57 27 511

Dyżurka pielęgniarek:

58 57 27 515

Dla Rodziców Pacjentów: 58 57 27 516

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii