r. Imieniny:
A A A
Strefa pacjenta >> Oddziały >> Neurologii z Oddziałem Udarowym

ODDZIAŁ NEUROLOGII Z ODDZIAŁEM UDAROWYM


Ordynator: dr n. med. Alicja Mączkowiak – specjalista neurolog 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Magdalena Dykas-Rogalewska – specjalistka pielęgniarstwa neurologicznegoZespół lekarzy:  

lek. Krzysztof Gawrych

lek. Zbigniew Grzybowski – specjalista chirurg naczyniowy

lek. Halina Karnecka-Dolińska – specjalista neurolog

lek. Marcin Michalak

lek. Agnieszka Nuszel

lek. Lucyna Piechota – specjalista neurolog

lek. Katarzyna Puzon-Szczotka

lek. Renata Targowska

dr n. med. Wojciech Wasilewski – specjalista neurochirurg i neurotraumatolog

lek. Radosław Wróblewski – specjalista neurolog

lek. Agnieszka Wysocka – specjalista neurolog

lek. Marta Wysocka

lek. Dorota Żelewska – specjalista neurolog

 

Rezydenci:

lek. Katarzyna Kurr

lek. Magda Lombardo

lek. Marta Markowiak-Kropska

 


Zadania:

1. Zadania Oddziału Neurologii obejmują w szczególności:

- diagnostykę i leczenie chorób demielinizacyjnych;
- diagnostykę i leczenie padaczki (EEG, video EEG);
- diagnostykę procesów zapalnych układu nerwowego (ENG, EMG, próba miasteniczna, badanie PMR) i ewentualne leczenie;
- diagnostykę procesów rozrostowych i infekcyjnych zapaleń OUN;
- diagnostykę i leczenie chorych z innymi schorzeniami neurologicznymi nie poddającymi się leczeniu w warunkach ambulatoryjnych;
- możliwość rehabilitacji neurologicznej  po zakończonej hospitalizacji (ukończonym procesie diagnostyczno-terapeutycznym) dla pacjentów nie wymagających dalszego leczenia w Oddziale Neurologii lub Oddziale Udarowym  Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Spółka z o.o. w Wejherowie – świadczenia poza kontraktem z NFZ.

2. W strukturze Oddziału Neurologii funkcjonują:

- sale diagnostyczno-terapeutyczne – 14 łóżek (w tym – 2 łózka IOM);
- łóżka przeznaczone do rehabilitacji neurologicznej – 6 łóżek (poza kontraktem z NFZ).

3. Zadania Oddziału Udarowego obejmują w szczególności:

- leczenie chorych udarowych w warunkach intensywnego nadzoru neurologicznego;
- leczenie trombolityczne;
- profilaktykę przeciwzakrzepową PUP (przerywany ucisk pneumatyczny kończyn dolnych);
- wczesną rehabilitację poudarową;
- rehabilitację logopedyczną;
- wsparcie neuropsychologiczne.

4. W strukturze Oddziału Udarowego funkcjonują:

- sale Intensywnego Nadzoru Udaru Mózgu – 4 łóżka;
- łóżka udarowe fazy podostrej – 12 łóżek.

5. Zadania Oddziału obejmują ponadto:

- konsultacje we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Spółki, z którymi Spółka posiada odpowiednie umowy o współpracy;
- prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
- organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
- zapewnienia pacjentom Oddziału Udarowego oraz Neurologii całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia;
- nadzór merytoryczny nad Pracownią Badań Neurofizjologicznych wykonującą badania: EEG, Video-EEG, ENG, EMG.6) zapewnienie przez Kierownika Poradni, a w przypadku nie powołania Kierownika – przez Ordynatora, prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór merytoryczny nad przyszpitalną Poradnią Neurologiczną.

6. Oddział współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, w tym z:

- Kliniką Neurochirurgii GUM w Gdańsku
- Oddziałam Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku
- Szpitalem im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
- Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
- oddziałami chorób wewnętrznych szpitali w powiatach: puckim i lęborskim.

7. Oddział uczestniczy w programach:

- PRUM (Pomorski Rejestr Udarów Mózgu);
- SITS (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke).

 

W strukturze Oddziału Neurologii funkcjonuje Pracownia Badań Neurofizjologicznych. Pracownia realizuje świadczenia w odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, jak i w trybie ambulatoryjnym na podstawie skierowania. Koszt badania realizowanego na życzenie pacjenta lub skierowania od lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego pokrywa pacjent.

W pracowni realizowane są badania:

- EEG (elektroencefalografia),
- Video-EEG,
- ENG (badanie przewodnictwa nerwowego),
- EMG (badanie mięśni).

 


Kontakt: 

 

Ordynator:

58 57 27 550

Dyżurka lekarska:

58 57 27 551

Pielęgniarka Oddziałowa:    

58 57 27 553

Dyżurka pielęgniarek:

58 57 27 555

Dla Pacjentów:

58 57 27 556

Sekretariat oddziału:

58 57 27 554


 
© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii