r. Imieniny:
A A A

Informacje dotychczas znajdujące się na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie zostały przeniesione na nowy adres „Szpitali Pomorskich” www.szpitalepomorskie.eu

Archiwalna strona Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie www.szpital.wejherowo.pl będzie wyświetlać się do końca 2018 r.

Szpital

Przekształcenie Szpitala w Spółkę z o.o.

2014-08-26 11:59:05
Uprzejmie informujemy, że w wyniku przekształcenia przeprowadzonego na podstawie art. 69-82 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 02.12.2013 r. zarejestrowano zmianę formy prawnej naszej działalności. W miejsce Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie powstała spółka: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie.

            Spółka ta została wpisana przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000488695.

            W związku z powyższym nowopowstała spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia dotychczasowej działalności (art. 80 ust. 4 ww. ustawy). Oznacza to, że nowopowstała Spółka wstępuje z dniem 02.12.2013 r. w miejsce Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie we wszystkich zawartych umowach, których stroną był ten podmiot.

            Spółka ma siedzibę w Wejherowie przy ul. dr A. Jagalskiego 10, kod pocztowy  84-200 Wejherowo, posiada numer Regon 191467008 , numer NIP 588 – 240 – 18 – 08.

Prezesem Zarządu został dotychczasowy Dyrektor – Andrzej Zieleniewski.

Powrót
Liczba wyświetleń: 7639

 

 

 

  
© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii