r. Imieniny:
A A A
Strefa pacjenta >> Oddziały >> Okulistyki

 

ODDZIAŁ OKULISTYKI


Ordynator: dr n. med. Barbara Krupa-Szafran

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Grażyna Sirak

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: lic. Izabela LittwinZespół lekarzy: 

lek. Anna Bella-Goeck – specjalista chorób oczu

lek. Joanna Łądkowska – specjalista chorób oczu

lek. Agnieszka Małachowska – specjalista chorób oczu

lek. Wioleta Naumowicz – specjalista chorób oczu

lek. Monika Pompein-Batkiewicz – specjalista chorób oczu

lek. Bożena Wyrębkiewicz-Małek – specjalista chorób oczu


 

Rezydenci:

lek. Magdalena Hubert

lek. Joanna Kopicka

lek. Emilia Dobko

lek. Joanna Kopicka

lek. Joanna Leszczyńska

lek. Barbara Sikorska

 

Młodsi Asystenci:

lek. Małgorzata Bisiatkowska

lek. Dorota Popaszkiewicz

 

Zespół pielęgniarek:

Elżbieta Dampc

Irena Kąkol

Teresa Kreft

mgr Barbara Martyka – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

lic. Lucyna Mechlińska – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Bożena Potrykus – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Beata Publicewicz

Mariola Daroń

lic. Katarzyna Somerlik – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

mgr Bożena Ślaza – specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Elżbieta Tarnowska-Witstok

Małgorzata Trochowska – specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego

mgr Beata Urbanowicz


Rejestratorka medyczna: Ilona Jereczek


Zadania:

1. Podstawowym zadaniem oddziału jest diagnostyka i leczenie chorób przedniego i tylnego odcinka oka: zaćmy, jaskry, chorób rogówki, schorzeń siatkówki i błony naczyniowej, zmian urazowych, nowotworowych, zeza.

2. Zakres realizowanych zabiegów obejmuje w szczególności:

- usunięcie zaćmy – metodą fakoemulsyfikacji ( przy pomocy ultradźwięków ) z wszczepieniem sztucznej soczewki tzw. „zwijalnej”, sferycznej, torycznej (korygującej astygmatyzm);
- fiksacja sródtwardówkowa sztucznej soczewki;
- implantacja pierścieni sródtorebkowych w przypadkach podwichniętych soczewek;
- przeciwjaskrowe: klasyczne, implantacja sztucznych zastawek oraz przetok do komory przedniej / tylnej;
- zaopatrywanie urazów: gałki ocznej, aparatu ochronnego oka, dróg łzowych oraz oczodołu z uwzględnieniem repozycji kostnych i uzupełnianiem ubytków z wykorzystaniem sztucznych materiałów;
- korekcje zeza;
- plastyki powiek : korekty ustawienia brzegu rzęsowego, opadanie powiek, niedomykalność szpary powiekowej oraz rekonstrukcje powiek (pourazowe, po usunięciu nowotworów);
- iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF (CNV, AMD).

3. Zadania Oddziału obejmują ponadto:

- udzielanie świadczeń w SOR – okulistycznym;
Priorytety przyjęć pacjentów:
priorytet CZERWONY – natychmiastowa interwencja lekarza w odniesieniu do pacjenta wymagającego podjęcia działań medycznych w czasie krótszym niż 1 minuta.
priorytet ŻÓŁTY – dotyczy pacjentów będących w stanie zagrożenia życia i zdrowia, ale wymagających podjęcia działań medycznych w czasie krótszym niż 45 minut.
priorytet ZIELONY – dotyczy pacjentów w odniesieniu do których czas oczekiwania na realizację świadczenia do 3 godzin nie stanowi zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

- konsultacje okulistyczne we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Spółki, z którymi Spółka posiada odpowiednie umowy o współpracy;
- prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
- organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
- zapewnienie przez Kierownika Poradni, a w przypadku nie powołania Kierownika – przez Ordynatora,
- prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór merytoryczny nad przyszpitalną Poradnią Okulistyczną z Pracownią AFL i Pracownię Laserową;
- zapewnienie pacjentom Oddziału Okulistyki całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia.

4. Oddział Okulistyki realizuje zadania w oparciu o własną, zlokalizowaną w Oddziale salę operacyjną.

5. W odniesieniu do każdego operowanego pacjenta prowadzona jest Okołooperacyjna Karta Kontrolna, której koordynatorem jest lekarz odpowiedzialny za znieczulenia pacjenta; Kartę podpisują: lekarz anestezjolog (Koordynator karty), pielęgniarka anestezjologiczna, operator oraz pielęgniarka operacyjna.

 


Warsztaty:

Oddział organizuje 2-dniowe  warsztaty z zakresu mikrochirurgii oka dla lekarzy okulistów o podstawowym oraz średnim stopniu zaawansowania w technice fakoemulsyfikacji. Do dyspozycji uczestników przygotowano 3 systemy do nauki praktycznej fakoemulsyfikacji infiniti wraz z pełnym oprzyrządowaniem do zabiegów usunięcia zaćmy na gałkach sztucznych oraz zwierzęcych. Kursanci otrzymują certyfikat ukończenia oraz punkty edukacyjne. 

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o kontakt z Maciejem Grathe tel. 695 153 004

 


 

Kontakt: 

Ordynator:

58 57 27 460

Pielęgniarka Oddziałowa:    

58 57 27 463

Dyżurka lekarska:

58 57 27 461/462

Dyżurka pielęgniarek:

58 57 27 465

Dla Pacjentów:

58 57 27 466

Ambulatorium oddziału:

58 57 27 469

Sekretariat oddziałowy:

58 57 27 464


© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii