r. Imieniny:
A A A
Pomoc finansowa

INFORMACJE O DOTACJACH I POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ SZPITALOWIROK 2011
 

03.10.2011 r.

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie w ramach realizacji umowy o przyznanie dotacji przez Gminę Miejską Rumia nr UM/705/RKS/72/DOT/88-W/2011 z dnia 01.06.2011 r. na DOFINANSOWANIE ZAKUPU WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII zakupił w lipcu 2011 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nowoczesny sprzęt na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii tj.:  27 jednostrzykawkowych pomp infuzyjnych oraz 5 stacji dokujących a także 3 szt. resuscytatorów.

Koszt powyższej  inwestycji sfinansowanej dzięki pomocy Gminy Miejskiej Rumia wyniósł 100.000 zł.

Serdecznie dziękujemy za nieocenioną pomoc finansową Gminie Miejskiej Rumia, dzięki której nasz Szpital może korzystać z nowoczesnej aparatury medycznej, podnoszącej komfort pracy lekarzy, ale przede wszystkim służącej naszym pacjentom. 

 

13.10.2011 r.

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie w ramach realizacji umowy o przyznanie dotacji przez Powiat Wejherowski nr 55/2011 z dnia 06.04.2011 r. na ZAKUP SPRZĘTU ARTROSKOPOWEGO DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII RUCHU ORAZ CHIRURGII DZIECIĘCEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W WEJHEROWIE zakupił w sierpniu 2011 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nowoczesny sprzęt na potrzeby Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Oddziału Chirurgii Dziecięcej tj.: kompletny zestaw do zabiegów artroskopowych (w tym m.in. kamerę artroskopową, źródło światła, monitor oraz inne wyposażenie wchodzące w skład zestawu).

Koszt powyższej inwestycji sfinansowanej dzięki pomocy Powiatowi Wejherowskiemu wyniósł 150.000 zł.

Serdecznie dziękujemy za nieocenioną pomoc finansową Powiatowi, dzięki której nasz Szpital może korzystać z nowoczesnej aparatury medycznej, podnoszącej komfort pracy lekarzy, ale przede wszystkim służącej naszym pacjentom, w tym także tym najmłodszym.

 © 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii