r. Imieniny:
A A A

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

okres programowania 2007-2013

Szpitalny Oddział Ratunkowy


infrastruktura_ueflaga_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

PROGRAM  OPERACYJNY: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa  efektywności systemu ochrony zdrowia.

DZIAŁANIE: 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa i remont wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie”

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.357.653,19 zł

DOFINANSOWANIE: 1.904.787,26 zł

OPIS: Ogłoszenie konkursu nastąpiło 2 października 2008 roku. Nabór wniosków zakończono 1 grudnia 2008 roku. W konkursie wystartowało około 200 beneficjentów, dofinansowanie uzyskały 102 projekty na kwotę 400 mln zł. Szpital Specjalistyczny w Wejherowie uzyskał dofinansowanie na zakup: pomp infuzyjnych, strzykawek automatycznych, aparatu do przepływowego podgrzania krwi i płynów infuzyjnych, monitorów czynności życiowych (EKG, RR, pulsometr), monitorów czynności życiowych z kapnografem, aparatów EKG, respiratorów stacjonarnych, aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną, ultrasonografu, lamp zabiegowych sufitowych, negatoskopów, łóżek kardiologicznych oraz łóżek do intensywnej terapii, stołu operacyjnego, wózków leżących. Koszt zakupu wymienionego sprzętu wyniósł: 1.172.191 zł. W ramach projektu przebudowano  i wyremontowano SOR oraz wykonano instalację oświetlenia całodobowego na przyszpitalnym lądowisku dla helikopterów. Koszt prac wyniósł: 1.167.270 zł. Projekt realizowano na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-317/08-00  podpisanej w dniu dnia  30 maja 2010 roku w Warszawie.

Zakupiony za unijne środki sprzęt medyczny oraz przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego podniosły jakość świadczonych usług medycznych przez Szpital. Dostosowanie do nowoczesnych standardów lądowiska dla helikopterów umożliwia korzystanie z obiektu Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu przez całą dobę (loty nocne).

sor1

sor3

sor4sor5

 

Zrealizowany za unijne środki projekt zwiększył zakres możliwości Szpitala w zakresie wynikającym z zapewnienia stałej kompleksowej obsługi medycznej w dziedzinie ratownictwa medycznego naszego regionu. Projekt jest też istotnym elementem systemu wojewódzkiego planu zabezpieczenia działań ratowniczych.

W samym 2012 roku oddział SORu naszego Szpitala udzielił 57562 różnego rodzaju interwencji medycznych.

 

opracował: Jacek Nowicki

st. specjalista ds. dotacji i funduszy strukturalnych

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii