r. Imieniny:
A A A

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

okres programowania 2014-2020 

Szpitalny Oddział Ratunkowy


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

PROGRAM  OPERACYJNY: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

DZIAŁANIE: 9.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego"

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4.002.180,89 zł

DOFINANSOWANIE: 3.178.291,90 zł


              28 listopada 2016 roku Szpital Specjalistyczny w Wejherowie podpisał umowę na dofinansowanie ze środków unijnych modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i bezpieczeństwa zdrowotnego. Projekt jest skierowany przede wszystkim dla mieszkańców powiatu wejherowskiego oraz puckiego. Realizacje tego zadania uzyska się min. poprzez zakup nowoczesnego  sprzętu medycznego oraz prace remontowo-adaptacyjne nowych powierzchni dla SOR. Najistotniejszym elementem będzie rozbudowa oraz doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii SOR.

Do marca 2018 roku będą przeprowadzone:

● adaptacja nowej powierzchni dla 4-stanowiskowej sali w obszarze wstępnej intensywnej terapii wraz z niezbędnym zapleczem

● adaptacja nowej powierzchni dla drugiej sali zabiegowej w obszarze terapii natychmiastowej

● adaptacja nowej powierzchni dla gabinetu konsultacyjno-zabiegowego odpowiadającego potrzebie obsługi zwiększonej liczby pacjentów SOR

● adaptacja nowej powierzchni oraz utworzenie pomieszczenia RTG służącego wszystkim obszarom zabiegowym

● adaptacja nowych niezbędnych pomieszczeń socjalno-technicznych

● dobudowa stanowiska dekontaminacji

● zakup niezbędnej aparatury medycznej oraz wyposażenia

● wymiana windy znajdującej się w obszarze SOR.

 

Od 3 kwietnia Szpital Specjalistyczny w Wejherowie realizuje projekt jako część większego podmiotu – Szpitale Pomorskie. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. powstały  w wyniku połączenia czterech szpitali znajdujących się w miastach: w Gdyni, w Gdańsku i w Wejherowie.

SOR Szpitala w Wejherowie jest jednym z największych w województwie, a po zakończeniu projektu będzie jednym z lepiej wyposażonych, posiadających całodobowe lądowisko dla helikopterów wchodzących w strukturę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Powierzchnia SOR-u zwiększy się o 260 m2.


opracował: Jacek Nowicki

st. specjalista ds. dotacji i funduszy strukturalnych

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii