r. Imieniny:
A A A
okres programowania 2007-2013 >> Termomodernizacja

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

okres programowania 2007-2013

Termomodernizacja


infrastruktura_ueflaga_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

PROGRAM  OPERACYJNY:  Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

PRIORYTET: IX Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna

DZIAŁANIE:  9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

TYTUŁ PROJEKTU: „Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego”

WARTOŚĆ PROJEKTU łącznie 7 szpitali: 37 182 510

w tym termomodernizacja Szpitala w Wejherowie na kwotę: 4 845 651,18  zł

DOFINANSOWANIE: 30 383 753,63

OPIS: Ogłoszenie konkursu nastąpiło w lutym 2009 roku. Celem działania instytucji organizującej konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym. Na 87 złożonych wniosków z całej Polski dofinansowanie uzyskało 37 beneficjentów projekty o wartości 644 mln zł.

W Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie projekt polegał na:

  1. dociepleniu ścian
  2. dociepleniu stropów
  3. wymianie okien i drzwi
  4. modernizacji instalacji c.o
  5. modernizacji instalacji c.w.u.
  6. modernizacji systemu ciepłowniczego

Termomodernizację w 7 szpitalach naszego regionu realizowano na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-014/09-00  podpisanej w dniu dnia 25 czerwca 2010 roku w Warszawie. Projekt zakończono w grudniu 2012 roku.

Termomodernizacja 1

 

Termomodernizacja 2

Termomodernizacja 3

Termomodernizacja 4

 

opracował: Jacek Nowicki

st. specjalista ds. dotacji i funduszy strukturalnych

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii