r. Imieniny:
A A A
okres programowania 2014-2020 >> Zgłaszanie nieprawidłowości

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 beneficjenci zobowiązani są do upublicznienia
na swojej stronie internetowej informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych
nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych to znaczy opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego
umożliwiającego przekazanie informacji wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez:
1. specjalny adres e-mail
lub
2. za pośrednictwem specjalnego formularza

Poniżej zamieszczamy link do stron umożliwiających dokonanie w razie potrzeby wyżej wymienionych czynności:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

© 2011 Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
wstecz do góry mapa strony
PR Pomorskie w Unii